Ur i Kaldea i Tyrkia
IMG_6653
Rester etter den gamle byen Ur. I dag heter byen Sanli Urfa.
IMG_6602
Muslimer kommer på pilgrimsferd til en hule i Sanil Urfa hvor tradisjonen sier Abraham ble født.
IMG_6763
I Sanli Urfa er en elv med ‘hellige fisker’ etter en tradisjon knytter stedet til Abraham.

For troende er det ikke noe problem å tro at Abraham en gang har eksistert. Men mange mennesker, kristne forskere inkludert tviler på historien om Abraham og hans utvandringshistorie. De tror, som de tror om Moses, at dette er flere historier samlet til èn historie om den ene spesielle. En mytisk historie om fortiden til en gruppe mennesker. Men bibelen er ikke bare en religiøs og kultururell bok. For troende mennesker er det en sann bok, både historisk og geografisk. Den er Guds Ord fordi Gud ønsker at vi skal kjenne og forstå hvem Han er gjennom de historier Han ønsket skulle bli gjemt, lest og forstått gjennom tidene som skulle komme. ”Summen av ditt ord er sannhet” sier forfatteren av salme 119 (v.160). Det gjelder også den historiske delen.

Hvis vi ønsker å bevise at personen Abraham har eksistert, burde vi lete på rett sted.

Hvor kom Abraham fra?

Ikke fra Sumerernes Ur sør i Irak, som våre bibelkart vil ha oss til å tro. Etter Leonard Wolleys utgravninger fra år 1922 av Ur, med storslåtte bygninger fra sumerernes Ur III periode, har man bare lett etter bevisene som aldri kom.
Abraham kom fra kaldeernes Ur eller Ur Kashdim (hebraisk) eller Kaldu (akkadisk). Kaldeernes virkelige inntreden i det sydlige Iraks Ur, kom ikke før Nebukadnesars tidlige familie innvandret over 1000 år senere. Etter sumererne, som var blant de første som bosatte seg i dette området, kom akkadiere, deretter kom gutiere som lot lokale sumererne styre selv. Deretter kommer elamittene fra Persia innom, og så amorittene (Hammurabi) for å bli avløst av kassittene. Kaldeerne er i denne perioden ikke nevnt.

Hva sier dagens forskere?

Flere går etterhvert vekk fra teorien om at Abrahams Ur er i Syd-Irak. Claus Westerman mener at majoriteten tror nå på en nord-mesopotamisk opprinnelse. Gordon sier at det sumeriske Ur aldri er referert til i innkripsjoner som Ur av Kasdim eller Kaldu.  Roland de Vaux sier det samme og tro at det er to kandidater for Ur: Ura nordøst for Harran og Urfa (SanliUrfa) ca. en times kjøring nordover fra Harran. En lokal tradisjon kaller denne byen Orhai. Orhan er det kaldeiske navnet på Abraham. (Kilde: BAR 1/2000)

Bibelens geografiske beskrivelse

Sumerernes Ur har aldri ligget ”på den andre siden av elven (Eufrat)” slik Bibelen sier at Ur gjorde. Men elveleiet kan
jo ha flyttet seg? Ja det har det tydelig, men den motsatte vei, slik at elvens gang lå ennå mer mot øst og Ur godt mot vest på den IMG_6754b”gale” side av elven.
Da oldtidsbyen Ebla ble gravd ut, fant man flere navn på byer som Ebla hadde forbindelser med. En av dem var Ur. Men her beskrives Ur liggende i Harrans distrikt (Harran var en betydninsfull by i mange år). Denne opplysningen stemmer med tradisjonens Ur, nemlig i området for dagens SanliUrfa. Og her sier både fortidens kristne og dagens muslimske befolkning at Abraham kom fra. Den ligger også på den “riktige” side av storelven.

Hva sier Bibelen om landets beliggenhet?

Abraham kaller dette landet for sitt fedreland og landet han kom fra ”sin fars hus”  ”Men du (Elieser) skal dra til MITT LAND og til MIN SLEKT og hente en hustru til Isak.” (1 Mos.24:1-4) Legg merke til at det ikke bare står min slekt (som kunne ha flyttet med til Harran), men mitt land. Hvor kom han fra? Ur i Kaldea. Senere spør Elieser Abraham; ” ..skal jeg da ta din sønn med tilbake til det landet du kom fra?” (v.7)  Dette sier han om området ”på den andre siden av storelven”, om Harranområdet, dit Elieser skulle dra.
Abraham sier også: ”Herren, himmelens Gud som tok meg fra min fars hus og fra MITT FEDRELAND” (fedrenes land) om det samme området.
Senere leser vi om Jakob at han ”dro til Mesopotamia til Nakors by (eller land)” (v.10). Ordet Mesopotamia betyr landet mellom elvene. Egentlig dro han, i følge Mosebokens egentlige tekst, til Paddan-Aram. Aram er navn på en av Sems sønner og finnes også senere i Abrahams slekt. Jakob kaller seg også en omvandrene arameer. Beskrivelsen av Nakors land, får en til å tenke på det store landet som oppsto senere i samme område. Det blev av egypterne kalt Nahor (Mitanni). De ingikk en fredavtale med hetittene i Harran. I 1 Mos. 28:10 får vi vite at det var den byen Jakob gikk i til.

Hva betyr navnet Ur?

Ur er et svært vanlig navn. På sumerisk betyr det bare ”by”. Andre byer har også Ur i seg som Urkesj, Ursaum, Ourfa, Ura, Urau. Ur kan også bety land. By og land hadde samme ord fordi et land/kongedømme den gang var selve byen med store landområder rundt. I Septuangita står det at Abraham kom fra kaldeernes land.
På akkadisk er ordet Uri det de kalte seg selv. Ordet akkadiere ble gitt etter hovedstaden Akkad eller Agade som Sargon grunnla (Bibelen forteller at Nimrod grunnla Akkad).

Kaldeernes opphav

Kaldeerne derimot er i følge historieskriveren Josephus etterkommer av Sems sønn Arpaksad, (han siterer her
historieskriveren og kaldeeren Berossus). Abraham er også etterkommer av  Arpaksad.  At kaldeerne og Abrahams slekt, etter Babels tårn historien, oppholdt seg på samme sted er ikke å undres på. Har vi noe som kan identifisere hvor de skulle ha oppholdt seg?
Vi har tidligere beskrevet kaldeerne med sannsynlig første oppholdsted etter vannflommen, i Kaldiran mellom Vansjøen og Araratfjellet. Kaldi betyr; de eller den som ble igjen (etter flommen?).

Folkevandring av arameere, sabeere og kaldeere fra syd til nord?

Det skriver historien ingenting om og arkologiske funn bekrefter heller  ikke at noen av disse folkeslagene skulle ha utvandret fra sør til nord. Folkevandringene i oldtiden gikk dessuten sørover. De første spor av sivilisasjon finnes ikke i Irak, men i Armenia og nordøst og sørøst Tyrkia. Men her er det av tidlige politiske grunner ikke gravd så mye før lærebøker ble skrevet.
Arameerne snakket samme språk som kaldeerne, og det er naturlig at de i store perioder av historien har oppholdt seg på samme sted.

(EHB)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here