I bibelhistoriene er det nøye opptegnet personnavn og herskere og konger som hadde med Israel å gjøre. Arkeologiske funn har avdekket at disse kongene eksisterte.

220px-Achaemenid_coin_daric_420BC_front

På bildet ses en relief fra Behistun . Fjellet Behistun er lokalisert i Kermanshah provinsen i Iran. Reliefen innholder også en rekke inskripsjoner skrevet på tre forskjellige språk: gammelt persisk, Elamittisk og Babylonsk (en senere form av akkadisk). Funnet har hjulpet nyere forskere å forstå kuniform-språkene. Reliefen var satt opp av kong Darius den store 550 – 486 f.Kr. Her er en mynt som ble introdusert av Darius.
I bibelen fortelles det om Darius som støtter gjenoppbyggingen av det jødiske tempelet. (Esra 5:5)

_____________________________________________________________________________

se
Her er Hammurabi avbildet mens han ber til solguden og får en griffel for å skrive lovsamlingen
Ca. 400 år før Moses
Muligens Bibelens Amrafel (1. Mos 14.1)
(H.H)

________________________________________________

FUNN AV NAVNENE NEVNT I BIBELEN

FUNNET I CUNIFORM SKRIFT

1
Artaxerxes er nevnt i Bibelen. (Esra 4:8)
Når jødene prøver å gjenbygge Guds hus møter de motstand. Deres fiender i området skriver brev til Artaxerxes med anklager om at jødene har onde hensikter og ber han stanse arbeidet. Artaxerxes sender så brev om at arbeidet skal stanses. Jødene fikk senere medhold av Kong Dareiros og arbeidet kunne fortsette. (Esra kap.4 og 5:7)
3
Osnappar (Assurbanipal) Esra 4:10
4
Kyros (Jes.45,1)
5
Sankerib (2.Kong.18,13)
Da kong Hisikia regjerte i Juda da Sankerib kom inn i landet. “I det fjortende regjeringsåret til king Hiskia, kom Sankerib, Assyrias konge, opp mot alle de befestede byene i Juda og inntok dem.” (v.13) Hisikia måtte inngår en avtale med Sankerib og betale han i gull. “Den gangen lot Hisikia gullet bli revet av dørene i Herrens tempel, og fra søylene som Hisikia, kongen av Juda, hadde kledd” (v.16)
6
Salmanassar, 2.Kong 17,3
“Salmanassar, Assyrias konge, drog opp mot ham [kongen i Juda]. Hosea ble casallen hans og måtte betale skatt til ham”
8
Merodak Baladan, Jes.39,1
“På den tiden sendte Merodak Baladan, Baladans sønn, Babylons konge, et brev og en gave til Hisikia, for han hørte at han hadde vært syk og hadde fått kreftene tilbake.”
9
Nebukadnesar, 2. Kong 24, 1
Babylons konge som sto bak ødeleggelsen av det første tempelet i Jerusalem og som tok fanger til Babylon.
Vi vil skrive mer om kong Nebukadnesar senere.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here