Det er ikke bare Bibelen som beretter om konfliktene Israel hadde med nabokonger og naboland. Flere av historiene er bekreftet fra andre kileskrift-tavler.

Forteller å ha drept en israelsk konge og kongen av juda.
Basalt stela reist av en Arameisk konge
Dateres tilbake til ødeleggelsen av Davids byen

Ref. til 1.Kongebok 22:10

1′. […………………]…….[……………………………..] and cut […………………….]
2′. [………] my father went up [………………..f]ighting at/against Ab[….]
3′. And my father lay down; he went to his [fathers]. And the king of I[s-]
4′. rael penetrated into my father’s land[. And] Hadad made me myself—king.
5′. And Hadad went in front of me[, and] I departed from ….[……………..]
6′. of my kings. And I killed two [power]ful kin[gs], who harnessed two thou[sand cha-]
7′. riots and two thousand horsemen. I killed Joram son of Ahab
8′. king of Israel, and I killed [Achaz]yahu son of [Joram kin]g
9′. of the House of David. And I set [……………………………………………….]
10′. their land …[……………………………………………………………………………]
11′. other …[………………………………………………………………. and Jehu ru-]
12′. led over Is[rael………………………………………………………………………..]
13′. siege upon [……………………………………………………]

(H.H)

moabiitteMoabitt stela

(Kalles også for Mesha stela og finnes i museumet i Louvre i Paris.)

Funnet 1868 ved Dhiban (Dibon)

”Jeg er Mesha, sønn av Chemosh, konge av Moab, Dibonitten”.

Mesha var hersker i Moab, øst for Dødehavet, samtidig med Jehoshaphat (Judea) og Joram (Israel).

Alt vi vet om Mesha er i 2. Kongebok 3 og Moabitt stelaen

Begge beskriver samme hendelse, Mesha sitt opprør men fra to perspektiver

Nevner også Ahab og Omri. Det nevnes ødeleggelse av Nebo hvor det ble tatt ”utstyr fra Yahweh’s alter”

Mesha sloss også mot ”Davids hus” ved Horanaim

2 Kong 3,1-7 Joram, Akabs sønn, ble konge over Israel i Samaria i det attende regjeringsåret til Josjafat, kongen av Juda. Han var konge i tolv år. 2 Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men ikke som sin far og mor, for han rev ned den Ba’al-støtten som hans far hadde laget.
…..

Mesja, Moabs konge, var saueoppdretter. Han måtte betale kongen av Israel hundre tusen lam og ull av hundre tusen værer. 5 Men da Akab døde, skjedde det: Moabs konge gjorde opprør mot kongen av Israel. 6 På den tiden drog kong Joram ut fra Samaria og mønstret hele Israel. 7 Så gikk han av sted og sendte bud til Josjafat, kongen av Juda, og sa: “Moabs konge har gjort opprør mot meg. Vil du dra med meg og stride mot Moab?” Han svarte: “Jeg vil dra opp. Jeg er som du, mitt folk er som ditt folk, mine hester er som dine hester.”

(H.H)
_____________________________________________________________________________

ny

marnepta2Merneptah stela

Granitt stela av Amenophis III
Gjennbrukt på baksiden av Merneptah

Hymner om seier i strid mot Libya og forskjellige folk fra vest Asia; Hatti, Canaan, Ashkelon, Gezer, Yanoam, Israel og Hurru.

Israel er det eneste som ikke beskrives som land, men folk.

(H.H)

_____________________________________________________________________________

hj

Kurkh stela av
Shalmaneser III

Funnet Kurkh ved Tigris sørøst Tyrkia 1861.
Beskriver hovedtrekkene i hans seks første militær kampanjer
Bla kamper mot koalisjon av stater inkl Aleppo, Hamath, Aram, Israel og Ammon ved Qarqar.
Størrelsen på hver kontingent er oppført. Adad-idri nevnes = Bibelske Ben-Hadad av Damaskus 2. Kongebok 6.24
Videre leser en ”2000 vogner 10000 infanteri av Ahab, Israelitten”
Salmaneser nevnes i 2. Kongebok 17:3 og 18:9
(H.H)

__________________________________________________________________________

Sorte obelisk av Shalmaneser III

pic1re

rged

Funnet i 1846 av Henry Layard
Avbilder personer som gir tributt til den Assyriske kongen.
Adad-idri (Ben-Hadada) av Damaskus
Hazael av Damaskus (etterfølger av Ben-Hadad) (2. Kongebok 9.14)

Ma-da-tu šá mia-ú-a mar mhu-um-ri-i
”tributt av Jehu, sønn av Humri”
Dette er Jehu, ”sønn av” Omri som var en stor konge på den tid.Jehu gjorde opprør mot Hazael
Assyrerene refererte til Israel som ”Omris hus”

1Ki 19:16:  Og Jehu, Nimsis sønn, skal du salve til konge over Israel, og Elisa, Safats sønn, fra Abel-Mehola, skal du salve til profet i ditt sted.

df

Stelaen viser den israelittiske

kongen bøye kne for den assyriske.

__________________________________________________________________________

Astartu relieff av Tiglath-pileser III

hjkhKonge av Assyria i sin vogn, med soldater som driver vekk fanger med flokkene deres.
Over den hærtatte byen står navnet Astartu.
Dette er sannsynligvis den Gammel Testamentlige byen Ashtaroth
Jos 9,10 og alt det Han gjorde mot de to amoritt-kongene som var på den andre siden av Jordan, Sihon, Hesjbons konge, og Og, Basans konge, som bodde ved Asjtarot.
2 Krøn 28,20 Også Tiglat-Pileser, Assyrias konge, kom mot ham og gav ham trengsel, og han hjalp ham ikke.
+ 2Kongebok 15:29, 16:7-10

Detaljer fra hans palass i Nimrud. Tiglath –pileser var en av de mest suksessfulle kongene av Assyria. Hans kampanjer var fra Urartu (Ararat) til Iran, til Middelhavet og til Egypt

(H.H)

ghd

___________________________________________________________________________

Taylor prismet eller Sennacheribs sylinder

erterert

Sankeribs sylinder (Taylor prism) 689BC, funnet i ruinene av Nineve som var den Assyriske hovedstad

Beskriver seirene til nevnte konge samt beleiringen av Jerusalem i 701 BC under Hezekiah sin regjeringstid. Nevner ingen tap :o) men skryter av at han ”lukket Judaitten Hezekiah inn i hans kongelige stad som en fugl i bur”
Jesaja 37. 2.Kongebok 18 og 2. Krønikebok 32

Interessant merknad.
Sylinderen nevner konfrontasjon med den Egyptiske hæren, Bibelen nevner at den Egyptiske hærføreren var Tirhaqa (2. Kon 19:19)

Egyptiske kilder nevner Sankeribs tap i konflikten med Juda men gir kreditt til en Egyptisk gud som sendte mus til å spise bue strengen slik at alle flyktet.

(H.H)

_________________________________________________________________________

Lachish ostracon

hgj2. Krønikebok sier at da Sennacherib invaderte Palestina etablerte han hovedkontoret sitt ved Lachish og sendte offiserer til Jerusalem 2. Krøn 32:9
Relieffer i palasset til Sennacherib forteller historien om Lachish (Nineveh, Irak).

Fra Lachish har en et interessant ostracon fra da Nebukadneser invaderte landet. Det kommer fra en offiser Hosha’yahu til den militære kommandøren i Lachish, Ya’osh.

”Til min herre Ya’osh. Måtte YHVH sørge for at min herre hører nyheter om fred, selv nå, selv nå. Hva er din tjener om en hund at min herre skulle komme han i hu?”

2 Kong 8,13 Så sa Hasael: “Men hva er din tjener, en hund, at han skulle gjøre slike veldige gjerninger?” Elisja svarte: “Herren har vist meg at du skal bli konge over Syria.”

(H.H)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here