Stoppesteder på ørkenvandringen – 31 AVRONA

0
516

Dette er en serie om stoppestedene ved israelittenes ørkenvandringer i 40 år, fra 1446-47 til 1406-07. Noen steder med film og noen steder med bilder. Se alle stoppestedene nedenfor.

Vi er kommet til sted nr. 31 Avrona. Dette stoppestedet er et av de få vi med sikkerhet vet hvor ligger. Stedet har samme navn som det har i dag. Og kilden er der fortsatt.

Her er alle stedene på ørkenvandringen:

Leirsted Hvor det står i Bibelen
1.Raamses 2.Mos. 12:37; 4 Mos. 33:3,5
2. Sukkoth 2.Mos. 12:37, 13:20; 4 Mos.  33:5-6
3. Etham 2.Mos. 13:20; 4 Mos. 33:6-8
4. Pi-Hahiroth 2.Mos. 14:2- 4 Mos. 33:7-8
5. Marah 2.Mos. 15:23; 4 Mos.. 33:8-9
6. Elim 2.Mos. 15:27, 16:1; 4 Mos. 33:9-10
7. By the Red Sea 4 Mos. 33:10-11
8. Sin Wilderness 2.Mos. 16:1, 17:1; 4 Mos. 33:11-12
9.Dophkah 4 Mos. 33:12-13
10.Alush 4 Mos. 33:13-14
11. Rephidim 2.Mos. 17:1, 19:2; 4 Mos. 33:14-15
12. Sinai Wilderness 2.Mos. 19:1-2; 4 Mos 10:12, 33:15-16
13. Kibroth-Hattaavah 4 Mos. 11:35, 33:16-17
14. Hazeroth 4 Mos. 11:35, 12:16, 33:17-18
15. Rithmah 4 Mos. 33:18-19
16.Rimmon-Perez 4 Mos. 33:19-20
17. Libnah 4 Mos. 33:20-21
18. Rissah 4 Mos 33:21-22
19. Kehelathah 4 Mos 33:22-23
20 Mount Shapher 4 Mos 33:23-24
21. Haradah 4 Mos 33:24-25
22.Makheloth 4 Mos 33:25-26
23.Tahath 4 Mos 33:26-27
24. Tarah 4 Mos 33:27-28
25.Mithcah 4 Mos 33:28-29
26. Hashmonah 4 Mos. 33:29-30
27.Moseroth 4 Mos. 33:30-31
28. Bene-Jaakan 4 Mos. 33:31-32
29. Hor Haggidgad 4 Mos. 33:32-33
30.Jotbathah 4 Mos. 33:33-34
31. Abronah 4 Mos. 33:34-35
32. Ezion-Geber 4 Mos 33:35-36
33. Kadesh 4 Mos 20:1,22, 33:36-37
34. Mount Hor 4 Mos. 20:22, 21:4, 33:37-41
35. Zalmonah 4 Mos. 33:41-42
36. Punon 4 Mos. 33:42-43
37.Oboth 4 Mos. 21:10-11, 33:43-44
38. Abarim Ruins 4 Mos. 21:11, 33:44-45
39.Dibon Gad 4 Mos. 33:45-46
40. Almon Diblathaim 4 Mos. 33:46-47
41. Abarim fjellene 4 Mos. 33:13-14
42. Moab Plains 4 Mos. 22:1, 33:48-50

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here