Stoppesteder på ørkenvandringen – 30 Yotvata

2
726

Dette er en serie om stoppestedene ved israelittenes ørkenvandringer i 40 år, fra 1446-47 til 1406-07. Noen steder med film og noen steder med bilder. Se alle stoppestedene nedenfor.

Vi er kommet til sted nr. 30 Yotvata. Dette stoppestedet er et av de få vi med sikkerhet vet hvor ligger. Stedet har samme navn som det har i dag. En kibbutz har fått sitt navn etter stedet.

Leirsted Hvor det står i Bibelen
1.Raamses 2.Mos. 12:37; 4 Mos. 33:3,5
2. Sukkoth 2.Mos. 12:37, 13:20; 4 Mos.  33:5-6
3. Etham 2.Mos. 13:20; 4 Mos. 33:6-8
4. Pi-Hahiroth 2.Mos. 14:2- 4 Mos. 33:7-8
5. Marah 2.Mos. 15:23; 4 Mos.. 33:8-9
6. Elim 2.Mos. 15:27, 16:1; 4 Mos. 33:9-10
7. By the Red Sea 4 Mos. 33:10-11
8. Sin Wilderness 2.Mos. 16:1, 17:1; 4 Mos. 33:11-12
9.Dophkah 4 Mos. 33:12-13
10.Alush 4 Mos. 33:13-14
11. Rephidim 2.Mos. 17:1, 19:2; 4 Mos. 33:14-15
12. Sinai Wilderness 2.Mos. 19:1-2; 4 Mos 10:12, 33:15-16
13. Kibroth-Hattaavah 4 Mos. 11:35, 33:16-17
14. Hazeroth 4 Mos. 11:35, 12:16, 33:17-18
15. Rithmah 4 Mos. 33:18-19
16.Rimmon-Perez 4 Mos. 33:19-20
17. Libnah 4 Mos. 33:20-21
18. Rissah 4 Mos 33:21-22
19. Kehelathah 4 Mos 33:22-23
20 Mount Shapher 4 Mos 33:23-24
21. Haradah 4 Mos 33:24-25
22.Makheloth 4 Mos 33:25-26
23.Tahath 4 Mos 33:26-27
24. Tarah 4 Mos 33:27-28
25.Mithcah 4 Mos 33:28-29
26. Hashmonah 4 Mos. 33:29-30
27.Moseroth 4 Mos. 33:30-31
28. Bene-Jaakan 4 Mos. 33:31-32
29. Hor Haggidgad 4 Mos. 33:32-33
30.Jotbathah 4 Mos. 33:33-34
31. Abronah 4 Mos. 33:34-35
32. Ezion-Geber 4 Mos 33:35-36
33. Kadesh 4 Mos 20:1,22, 33:36-37
34. Mount Hor 4 Mos. 20:22, 21:4, 33:37-41
35. Zalmonah 4 Mos. 33:41-42
36. Punon 4 Mos. 33:42-43
37.Oboth 4 Mos. 21:10-11, 33:43-44
38. Abarim Ruins 4 Mos. 21:11, 33:44-45
39.Dibon Gad 4 Mos. 33:45-46
40. Almon Diblathaim 4 Mos. 33:46-47
41. Abarim fjellene 4 Mos. 33:13-14
42. Moab Plains 4 Mos. 22:1, 33:48-50

2 COMMENTS

 1. Her vet vi at de var”, hevder fortelleren.

  Hvor mange var de? “Så brøt israelittene opp fra Ramses og dro til Sukkot. De var omkring 600 000 mann til fots, foruten kvinner og barn.” sier Fabelen. (2. Mosebok 12:37)

  600 000 menn, pluss omtrent like mange kvinner, pluss flere barn, det blir langt over 2.5 millioner personer. Hvis langt over 2.5 millioner personer oppholder seg et sted over lengre tid vil de etterlate seg svært mange spor. Det må være veldig lett å finne slike spor, spesielt et sted hvor det er så tørt som vi ser her.

  Og hvor mange spor har man funnet?

  Ingen.

  Det finnes ingen spor i ørkenen etter en slik enorm folkemasse. Det finnes ingen spor i egyptisk litteratur fra den tiden; ingenting som tyder på at millioner av israelitter var fanget, ingenting som tyder på at Nilen plutselig ble farget rød, ingenting som tyder på at en usynlig mann skal ha drept “alle førstefødte”, ingen tegn på at en slik enorm folkemasse plutselig skal ha utvandret, ingen tegn på at så mange mennesker har oppholdt seg i ørkenen i så mange år, ingen spor etter noen “Moses”, ingen grunn til å tro på noe som helst av hele greia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here