Fjellet Khabatah ligger til venstre i bildet, ved siden av byen som bærer Moses sitt navn

Kehelata

Sannsynligvis like ved Petra – Khabatah (Khabtha)

Neste stopp ville bli opp i høyden, nær Petra. Kanskje nærmet det seg en het sommer?

Vi vet ikke helt hvor de slo leir, men navnet kan bety et sted der de samler sammen antimony. Antimony er et kjemisk element med symbolet Sb atom nummer 51. Det finnes i naturen som antimony sulfide, vanligvis kalt stibnite. Vanligvis brukes det i legeringer. Jødiske og arabiske bibler mener betydningen er antimonypulver..  Sb2S3, var kjent i det gamle Egypt hvor det ble brukt som øyekosmetikk. Hvis navnet er knyttet til dette pulveret, indikerer det at stedet ligger nær et fjell. Hvorfor stedet har fått dette navnet, står det i ingenting om i Bibelen. Men det kan indikere at det var en utvinning i området, eller hadde vært.

Denne gamle kilden heter Moses sin kilde. Pga av dette er den nå muret inn i et hus for turister.
Byen som ligger like ved Petra heter Wadi Musa, oppkalt etter dalen den ligger i. Petra ble bygget av Nabateerne som kom hit mange hundre år etter Moses.

Det er uansett sannsynlig at israelittene på sine vandringer var i eller nær Petra. Arthur P Stanley skriver i 1856 at da Nabateerne kom til Petra rundt 350 BC fant de hebreiske graver fra Exodus der. Han mener også at mange innskripsjoner der tyder på det samme. Stedet vi tror kan være det bibelske Kehelathah, heter  Khabatah eller Jebel Khabtha, og ligger ved siden av byen som i dag heter Petra.  Vannet som forsyner dette området heter i dag «Moses sin kilde».  Dalenføret der byen Petra ligger i dag heter The Valley of Moses. Altså er dalen oppkalt etter Moses. Her i Petra finner vi også kjennetegnet som mange tror at israelittene laget på stedet de var; avtrykket av en sko.

Neste leirsted er sannsynligvis litt lenger sør i samme område.

Den beromte Siq – den trange veien gjennom fjellmassivet i Petra, går tvers igjennom Khabatah.
Leirsted Hvor det står i Bibelen
1.Raamses 2.Mos. 12:37; 4 Mos. 33:3,5
2. Sukkoth 2.Mos. 12:37, 13:20; 4 Mos.  33:5-6
3. Etham 2.Mos. 13:20; 4 Mos. 33:6-8
4. Pi-Hahiroth 2.Mos. 14:2- 4 Mos. 33:7-8
5. Marah 2.Mos. 15:23; 4 Mos.. 33:8-9
6. Elim 2.Mos. 15:27, 16:1; 4 Mos. 33:9-10
7. By the Red Sea 4 Mos. 33:10-11
8. Sin Wilderness 2.Mos. 16:1, 17:1; 4 Mos. 33:11-12
9.Dophkah 4 Mos. 33:12-13
10.Alush 4 Mos. 33:13-14
11. Rephidim 2.Mos. 17:1, 19:2; 4 Mos. 33:14-15
12. Sinai Wilderness 2.Mos. 19:1-2; 4 Mos 10:12, 33:15-16
13. Kibroth-Hattaavah 4 Mos. 11:35, 33:16-17
14. Hazeroth 4 Mos. 11:35, 12:16, 33:17-18
15. Rithmah 4 Mos. 33:18-19
16.Rimmon-Perez 4 Mos. 33:19-20
17. Libnah 4 Mos. 33:20-21
18. Rissah 4 Mos 33:21-22
19. Kehelathah 4 Mos 33:22-23
20 Mount Shapher 4 Mos 33:23-24
21. Haradah 4 Mos 33:24-25
22.Makheloth 4 Mos 33:25-26
23.Tahath 4 Mos 33:26-27
24. Tarah 4 Mos 33:27-28
25.Mithcah 4 Mos 33:28-29
26. Hashmonah 4 Mos. 33:29-30
27.Moseroth 4 Mos. 33:30-31
28. Bene-Jaakan 4 Mos. 33:31-32
29. Hor Haggidgad 4 Mos. 33:32-33
30.Jotbathah 4 Mos. 33:33-34
31. Abronah 4 Mos. 33:34-35
32. Ezion-Geber 4 Mos 33:35-36
33. Kadesh 4 Mos 20:1,22, 33:36-37
34. Mount Hor 4 Mos. 20:22, 21:4, 33:37-41
35. Zalmonah 4 Mos. 33:41-42
36. Punon 4 Mos. 33:42-43
37.Oboth 4 Mos. 21:10-11, 33:43-44
38. Abarim Ruins 4 Mos. 21:11, 33:44-45
39.Dibon Gad 4 Mos. 33:45-46
40. Almon Diblathaim 4 Mos. 33:46-47
41. Abarim fjellene 4 Mos. 33:13-14
42. Moab Plains 4 Mos. 22:1, 33:48-50

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here