Reformasjonen har fått navnet fordi det ble ansett som en reformering fra den Katolske kirkes religions forståelse. Men hvordan er dette knyttet til Bibelens historie?
Mange så store feil med læresetninger og tradisjoner med den da meget dominante kirken. Opp igjennom historien hadde Den katolske kirke vunnet terreng og benyttet seg av statsmakter til å tukte de som sto for en anderledes kristendom. Resultatet var at de “vant” kampen og ble da den største kirken. Selv om kirken lenge hadde sine motstandere og mange forsøkte å dra i en annen retning henviser reformasjonen til de som var en del av kirken men som gikk ut og dannet egne tros-samfunn.
Reformasjons historien er aktuell å ha med på Bibel Museum fordi Bibelen ikke var tilgjengelig for almenheten da kirken sto sterkt i Europa under Middelalderen. Det ble hevdet at kun prester og innvidde burde lese boken og at folk flest ikke ville forstå den eller at de ville misforstå det som sto. Den katolske kirke fremstod som Bibelens mellommann og forklarer og var aktiv i å forby boken. På denne måten ble folk avhengig av kirken for å finne frelse noe som ga kirken enda større makt.

Reformasjonen fant sin inspirasjon i nettopp skriften. Deres største ønske var at Bibelen skulle bli tilgjengelig for alle. En av grunnene var at de hadde oppdaget at Kirken ikke var tro mot skriftens ord og at det var mye de underviste som ikke samstemte med Bibelens lære. De mente dermed at det var veldig viktig at folk selv fikk vite hva som egentlig sto i Bibelen.
Bibelen ble derfor smuglet og kopiert ulovlig og mange måtte bøte med livet for å «fri Bibelen». En av reformatorene, William Tyndale, ble brent på bålet for å ha smuglet Bibler inn til England. Hans siste bønn før han ble kvalt og brent var: Herre, åpne opp Englands konges øyne!
Hans og mange andres iherdig kamp ga resultater. Ikke lenge etter ble Bibelen tillatt i England og denne Bibelen fikk navn etter kongen: King James Version. Kampen om Bibelens tilgjengelighet til folk flest ble kjempet av nettopp reformatorene mens Den katolske kirke arbeidet imot. Senere har også Den katolske kirke snudd og har Bibelen tilgjengelig, dog mener de at om Skriften er i konflikt med Ordet at Tradisjonen og kirkens syn teller først. Protestant bevegelsen ble kjent for å benytte begrepet SOLA SCRIPTURA, altså Skriften alene som autoritet.
Reformasjons historien er en del av Bibelens historie og hvordan Guds Ord ble tilgjengelig for alle.

Bilde: Karl Thomas Moore

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here