Kampen ved Karkemisj

Farao som drepte kong Joshia (639 – 608)

Farao Neko III
Farao Neko III

Både 2 Kongebok (23 kap.) og 2 krønikerbok (kap 36,36) forteller om denne farao og navngir ham.

“I hans tid drog kongen i Egypten Farao Neko opp mot kongen i Assyria til Eufratelven, og kong Josias drog imot ham; men Neko drepte ham ved Megiddo, så snart han fikk se ham. Hans tjenere kjørte ham død fra Megiddo og førte ham til Jerusalem og begravde ham i hans grav; og landets folk tok og salvet Joakas, Josias’ sønn, og gjorde ham til konge i hans fars sted. Joakas var tre og tyve år gammel da han blev konge, og han regjerte tre måneder i Jerusalem; hans mor hette Hamutal; hun var datter av Jirmeja og var fra Libna. Han gjorde hvad ondt var i Herrens øine, aldeles som hans fedre hadde gjort. Farao Neko la ham i lenker i Ribla i Hamat-landet, efterat han var blitt konge i Jerusalem, og påla landet i bøter hundre talenter sølv og én talent gull.  Så gjorde Farao Neko Eljakim, Josias’ sønn, til konge i hans far Josias’ sted og forandret hans navn til Jojakim; men Joakas tok han med sig til Egypten, og der døde han.” 2 kong. 23:30-34

Lå Egypt i krig med Assyrerne? Neko (Neko III) var på vei mot Karkemisj og et stort slag. Joshia ville stoppe Neko når han dro gjennom Israel. Et slikt stort slag kan ikke være vanskelig å finne i historien. Det som hadde skjedd var at assyrerne var i ferd med å miste makt i MidtØsten. Deres store hovedstad Ninive var ødelagt av en koalisjon mellom Nebukadnesar og den mediske store kongen Cyaxares. (The fall of Ninive chronicle)

Historien forteller at da den assyriske hovedstaden Ninive ble erobret av i 612 f.Kr., flyttet assyrerne hovedstaden til Harran. Da også den ble inntatt, flyttet de hovedstaden til Karkemisj ved Eufratelven. Egypt dro faktisk oppover for å hjelpe den assyriske kongen Ashur-uballit II, mot Nebukadnesar, men de tapte slaget.

Den egyptiske armeen til farao Neko II ble forsinket ved Megiddo av styrkene til kong Josjia av Judea.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here