Faraoene i Bibelen – Farao under slaveriet som ville drepe Moses

 

Og Herren sa: Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene; jeg vet hvad de lider.  8 Og nu er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd og for å føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, det land hvor kana'anittene bor og hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene.  9 Nu er Israels barns skrik nådd op til mig, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem

Og Herren sa: Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene; jeg vet hvad de lider. Og nå er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd og for å føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, det land hvor kana’anittene bor og hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. Nu er Israels barns skrik nådd opp til meg, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem. 2 Mosebok 3, 7-9

Bibelen forteller følgene historie om Moses da han var rundt 40 år:

Og det hendte på den tid da Moses var blitt voksen, at han gikk ut til sine brødre og så på deres slit og slep, og han fikk se en egyptisk mann som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Da vendte han sig hit og dit og så at det ikke var nogen der, og så slo han egypteren ihjel og skjulte ham i sanden. Den andre dag gikk han atter ut og så to hebraiske menn som holdt på å slåss; da sa han til ham som hadde urett: Hvorfor slår du din landsmann? Han svarte: Hvem har satt dig til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå mig ihjel, likesom du slo egypteren ihjel? Da blev Moses redd og sa: Sannelig, saken er blitt kjent.  Da Farao fikk høre det, søkte han å slå Moses ihjel; men Moses flyktet for Farao, og han tok bolig i landet Midian og bodde ved en brønn  2. Mosebok 11-15

Fra Egypts historie og innskripsjoner

Bilder fra gravkammer viser at slaveri med tilsynsmenn var svært aktive under Tutmose IIIs regjeringstid. Slavene som er avtegnet i veggmalerier viser at slavene har ulike hårfarger slik jøder og arameere ennå har. Tutmose har igangsatt bygging av palasser i Gosen hvor israelittene bodde. De er bygget over Hyksos sine bygninger. Dette er avdekket av den østeriske arkeologen Bietak. Tutmoses bygninger er laget av mustein med strå, slik Bibelen beskriver.

Tutmose III blir ofte kalt Egypts Napoleon. Han foretok også en erobringsreise til bl.a. Negev, hvor Hyksos hadde reist til etter de ble kastet ut fra Egypt flere år tilbake. Kan det være at han lette etter Moses? Men Moses var ikke der. Han hadde søkt dekning i Midian, hvor han ble i 40 år…til denne Farao var død, sier Bibelen. I følge “High Chronology” i Egypt døde Tutmose III like før Exodus, utvandringen.

 

Tags: , , , ,

2 Responses to “Faraoene i Bibelen – Farao under slaveriet som ville drepe Moses”