Først kjente beboelse er av kanaanitter i bronsealderen. Byen kom senere under egyptisk kontroll av Tutmose III som var på tokt oppover her. Brev fra kongen i Lakish til farao i Egypt under Amarnatiden forteller at de var lojale mot farao i Egypt.

Rester av denne byen kan vi finne i det judeiske lavland sør-vest for Jerusalem, se kart.

Lakish lå vest for Hebron.

Senere ble den inntatt på Josvas tid: Josvas bok forteller: (10:32): Herren overga Lakisj i Israels hånd. De inntok den på den andre dagen og slo ned med sverdets egg både den og hver sjel som var i den, på samme måten som han hadde gjort mot Libna. Bibelen nevner Lakish som en av byene som tilfalt Judas stamme: Lakisj, Boskat, Eglon, Josva 15:39.                                                                                                                                         På 1100 tallet BC ble den to ganger utsatt for brann og ødelagt og også inntatt av sjøfolket (filisterne).

Dobbel mur ble bygget.
  • I kongetiden var den altså på israelittiske hender og de forsterket murene rundt byen. Det er sagt at det var den vanskeligste byen å innta pga doble, sterke murer. Men så kom assyrerne. Under ledelse av assyrerkongen Sankerib, ble byen først beleiret i flere år, deretter ble den inntatt.

Bibelen forteller:  «I det fjortende regjeringsåret til kong Hiskia kom Sankerib, Assyrias konge, opp mot alle de befestede byene i Juda og inntok dem.

Rampe bygget av assyrerne for å klare å innta byen.

14 Da sendte Hiskia, kongen av Juda, bud til Assyrias konge ved Lakisj, og sa: «Jeg har syndet, vend deg bort fra meg! Uansett hva du pålegger meg, så vil jeg betale.» Assyrias konge påla Hiskia, kongen av Juda, tre hundre talenter sølv og tretti talenter gull.

15 Så ga Hiskia ham alt sølvet som fantes i Herrens hus og i skattkamrene i kongens hus.

16 Den gangen lot Hiskia gullet bli revet av dørene i Herrens tempel, og fra søylene som Hiskia, kongen av Juda, hadde kledd. Alt ga han til Assyrias konge.”  2 Kongebok 18:13-16

Dette hjalp tydeligvis ikke Lakisj. Men Hiskia tenkte også på Jerusalem, som var det neste stedet assyrerne kom til. *

• Enkelt inskripsjon som identifiserer stedet som er avbildet i relieffene lyder: “Sankerib, den mektige kongen, kongen av landet Assyria, som sitter på dommens trone, ved inngangen til byen Lakisj (Lakhisha): Jeg gir tillatelse til å slakte den”

Dette er ikke lenger kun en bibelsk fortelling. Assyrerne som tok byen forteller det samme:

‘Assyrerne forteller selv historien inngående via bilder og tekst.

Fra British Museum

Mange jøder herfra ble tatt til fange og ført til Assyria. Denne hendelsen er foreviget på assyriske veggmalerier som finnes på British museum i London.

*Historien om da assyrerne kom til Jerusalem for å innta den, kan du lese om på bibelmuseum under Miraklene: Da Guds engler tok over krigen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here