Kjøtt

Må ha en kombinasjon av drøvtygging og kløvde klover.

 

4727161_s

Sau, geit og ku var alle dyr som kunne spises. Også mye vilt, som hjort, kunne spises.

I 3. Mosebok får vi vite hoved prinsippene:
«Alle de firføtte dyr som har klover og har klovene kløvd helt igjennom, og som tygger drøv, dem kan dere ete.» (11:3)

Kjøtt fra dyr med kløvde klover og som også tygget drøv. Dette betydde at sauer, kuer og hjort kunne spises. Det utelukket blant annet grisen som ble regnet som «uren».

Spise -regelen utelukket alle kjøtt-spisende dyr. Kjøttspisende dyr spises sjeldent av folk flest.  Av de dyrene bibelen definerer som uren er grisen mye brukt.
I mange land i dag produseres det grisekjøtt som legger vinn på å få vekk kjøtt ormene som finnes i dyret og som overføres til det animalske produktet. Men dette systemet er ikke fullkomment. Det er lettest å få i seg larvene eller ormene fra kjøttet om man spiser svinekjøtt som ikke er kokt skikkelig eller f.eks bacon. Smitte av parasittene fra grisen kan i noen tilfeller føre til blindhet, lammelser, epilepsi og i ekstreme tilfeller, død.

Griser overfører også andre infeksjoner som den velkjente salmonella bakterien. En mer alvorlig lidelse er kjent under navnet «pig-bel» som har forekommet i New Guineas høyland hvor det foretas rituell grise-slakting og følgende grise-kjøtt fest.

I dag er veldig mange av de dyrene som regnet som “ren” i Bibelen, havnet under kategorien ‘uren’ fordi kjøttindustrien fòrer dyrene med spesial-laget fòr laget av animalske produkter. Noen av dyrene ender dermed opp å bli kjøtt-spisere og noen også kannibaler. For de som ønsker å følge kjøtt-foreskriftende i dag, og som ikke har tilgang på Kosher-kjøtt, er vegetarisme eneste måte å unngå uren mat. I dag er uren mat å finne i de fleste ferdigprodukter inkludert godteri og desserter. Et ekesmpel er gelegodteri som innholder gelatin fra gris og luseblod (fargetilsettning Carmin 120).

9662622_s

Ifølge Bibelens Gud skulle ikke grisen spises.

7486974_s

Dyr som hest og kanin er nei-mat.

No comments yet.

Leave a Reply