Lovene gjelder kjøtt og fisk.
Moseloven kom ikke med noen restriksjoner når det gjaldt å spise frukt og grønnsaker. Når det gjaldt kjøtt og fisk ga Gud flere regler. Dyr som ikke skulle brukes som mat ble kalt for «urene dyr». Det var hundrevis forskjellige slag dyr i området på Moses sin tid. Men Jakobs etterfølgere skulle kun spise noen av disse slagene. Det spesielle når det gjelder disse lovene er at nesten 35 århundrer senere har erfaring og vitenskap kommet til lignende konklusjoner.
Lovene er klart ikke produsert i overtro fra et religiøst folkeslag, men en høyere intelligens har stått bak.

Mat restriksjonene gjaldt: Kjøtt, fisk, fugl, fett og blod. Velg en katogori får å vite mer om de forskjellige kategoriene.

Hvem følger disse lovene i dag?

I dag følges disse spise-lovene delvis av muslimer, av jøder og syvende-dags adventister. Flere messianske grupperinger følger også disse spisekodene. Syvende-dags adventistene er kjent med å være enten vegetarianere eller å unngå bibelsk «uren» mat. Mange adventister er også liberale i sitt syn og bruker kjøtt, og kjøtt-produkter, som Bibelen forbyr som innholder blod og fett (Feks. Kylling pølser, fårepølse, gelatin etc) Disse holder kun delvis spise-lovene. Også mange messianske er liberale på dette punktet. Muslimer bruker bl.a sjømat og innmat som jødene ikke bruker. Også blant jøder, i likhet med adventistene, er det vegetarianere. Blant jødene er det mest vanlig å spise kjøtt men da etter bibelens regler. De er også jøder som er mer liberale i spiseveien men også de som har et ekstremt konservativt syn som ikke tillater å spise meieriprodukter og kjøtt-produkter i samme måltid. Dette til tross for at Bibelen ikke gir forbud mot dette, men kun forbud om å koke kalven i morens melk. Den strengeste varianten er mest vanlig blant ortodokse jøder.
Gjentatte undersøkelser viser at Adventister lever i gjennomsnitt nesten ti år mer enn andre og får færre alvorlige sykdommer, men disse forskjellene er noe endret de siste ti-årene da Adventister er blitt mer usunne.

De fleste kristne i dag mener spise forbudene er opphevet og spiser det som moseloven definerer som uren mat. Dette inkluderer katolikker, baptister, pinsevenner, lutheranere, mormonere og ortodokse kristne. Jahovas vitner holder loven som forbyr å spise blod, men spiser de andre dyr-artene som Moseloven forbyr.

Et moderne problem i møte med Moseloven

I dag blir det meste av maten laget på fabrikker. Dette har skapt problemer for mange som følger Bibelens spise-lover. Ofte er det puttet det som Bibelen erklærer som nei-mat i ferdig middager, i e-stoffer i diverse mat-produkter og til og med i desserter og godteri. Mange har derfor gitt opp å følge Bibelens regel for å gjøre livet lettere ved å kunne kjøpe det “folk flest” spiser. Mange jøder og muslimer tilbyr lister over “skjult uren mat” plassert i matproduker gjennom f.eks e-stoffer og betegnelser folk flest ikke vet hva står for. En slik liste tilbys blant annet på internett sidene til det mossaiske tros-samfunn.

Et annet moderne dilemma som har oppstått er at mange av dyrene som før av naturen var vegetariske ikke lenger er det. Mye dyrefor innholder animalske produkter som gjør at de engang gress-spisende dyrene nå spiser kjøtt eller til og med i noen tilfeller spiser kjøtt fra samme dyr som de selv er. Dette gjelder ikke bare kuer men også kyllinger og oppdrettsfisk.  Endring av spisevanene gjør det dyret som før var ansett som “ren” nå er blitt “uren”.

Teologiske konflikter

På grunn av forskjellig forståelser av lovens betydning før og nå er det debatt blant kristne om man skal holde Bibelens spise-koder eller ikke. Ofte godtas det at jøder og muslimer følger regelverket men ikke at kristne gjør det og derfor er konflikten spesielt rettet mot kristne og i kristne kretser.

To kristne rettninger:

Den ene kristne forståelsen som deles av flertallet av kristne er at spiselovene er opphevet etter Jesu død. En av begrunnelsene er et syn gitt Peter hvor han ser all slags dyr og blir bedt om å spise. Peter nekter og sier han aldri har spist noe urent og engelen sier at det Gud har renset må ikke han kalle urent. Ideen er at Gud nå har likestilt alle dyr til å være “rene” for mat. Denne forståelse hører med en større forståelse at alle Guds lov er opphevet.

Den andre retningen tolker disse versene anderledes. Peter selv sier at han forstår at synet omhandler mennesker og ikke dyr. På denne tiden anså jøder at de ble urene om de spiste til bors med hedninger fordi hedninger regnes som “urene mennesker”. I duken i synet var det “all slags dyr” altså også rene dyr. Det står ingenting om at det kun var urene dyr. Peter nektet å spise også de rene dyrene fordi de lå sammen med de urene. Utfra den jødiske tolkning ble dermed de rene dyrene også urene ved berøring og Peter anså altså da alt som urent.
Opprinnelig var intet menneske “rent”, men ble “rene” gjennom forsoningen som skjedde ved tempelet og etter Jesu død, ved Jesus. Hedninger Jesus hadde gitt soning for var derfor “renset fra synd” og Peter kunne ikke kalle dem for urene lenger. Peter konkluderte etter synet: “Han sa til dem: «Dere vet at det er forbudt for en jøde å være sammen med eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke har lov å si at noe menneske er vanhellig eller urent Da jeg ble budsendt, kom jeg derfor uten å gjøre innvendinger” (Ap.Gj.10:28). Peter eller Bibelen sier altså aldri at synet handlet om dyr, men om mennesker.
Denne forståelsen hører med en større forståelse at Jesus ikke opphevet Guds bud, men heller respekterte dens krav ved å være lydig mot både loven og lovens krav.
Se et Norsk seminar som diskuterer om loven er gyldig eller ikke her: APOSTELMØTET OG HELLIGDOMMEN

Les mer om dette tema i den engelske artikkelen: Jerusalems første kirkemøte. Hvem lover skal hedninger følge?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here