Bibelens MAT LOVER

Lovene gjelder kjøtt og fisk.
Moseloven kom ikke med noen restriksjoner når det gjaldt å spise frukt og grønnsaker. Når det gjaldt kjøtt og fisk ga Gud flere regler. Dyr som ikke skulle brukes som mat ble kalt for «urene dyr». Det var hundrevis forskjellige slag dyr i området på Moses sin tid. Men Jakobs etterfølgere skulle kun spise noen av disse slagene. Det spesielle når det gjelder disse lovene er at nesten 35 århundrer senere har erfaring og vitenskap kommet til lignende konklusjoner.
Lovene er klart ikke produsert i overtro fra et religiøst folkeslag, men en høyere intelligens har stått bak.

Mat restriksjonene gjaldt: Kjøtt, fisk, fugl, fett og blod. Velg en katogori får å vite mer om de forskjellige kategoriene.

 

Hvem følger disse lovene i dag?

I dag følges disse spise-lovene delvis av muslimer, av jøder og Syvende-dags adventister. Flere messianske grupperinger følger også disse spisekodene. Syvende-dags adventistene er kjent med å være enten vegetarianere eller å unngå bibelsk «uren» mat. Mange adventister er også liberale i sitt syn og bruker kjøtt, og kjøtt-produkter, som Bibelen forbyr som innholder blod og fett (Feks. Kylling pølser, fårepølse, gelatin etc) Disse holder kun delvis spise-lovene. Også mange messianske er liberale på dette punktet. Muslimer bruker bl.a sjømat og innmat som jødene ikke bruker. Også blant jøder, i likhet med adventistene, er det vegetarianere. Blant jødene er det noen som spiser kjøtt men holder seg til bibelens regler, de som er mer liberale i spiseveien og også de som har et ekstremt konservativt syn som ikke tillater å spise meieriprodukter og kjøtt-produkter i samme måltid. Dette til tross for at Bibelen ikke gir forbud mot dette, men kun forbud om å koke kalven i morens melk. Gjentatte undersøkelser viser at Adventister lever i gjennomsnitt nesten ti år mer enn andre og får færre alvorlige sykdommer.
Dette styrker igjen Bibelens spise-lover som helsegunstige lover.
De fleste kristne i dag mener spise forbudene er opphevet og spiser det som moseloven definerer som uren mat. Dette inkluderer katolikker, baptister, pinsevenner, lutheranere, mormonere og ortodokse kristne. Jahovas vitner holder loven som forbyr å spise blod, men spiser de andre dyr-artene som Moseloven forbyr.

 

Et moderne problem i møte med Moseloven

I dag blir det meste av maten laget på fabrikker. Dette har skapt problemer for mange som følger Bibelens spise-lover. Ofte er det puttet det som Bibelen erklærer som nei-mat i ferdig middager, i e-stoffer i diverse mat-produkter og til og med i desserter og godteri. Mange har derfor gitt opp å følge Bibelens regel for å gjøre livet lettere ved å kunne kjøpe det “folk flest” spiser. Mange jøder og muslimer tilbyr lister over “skjult uren mat” plassert i matproduker gjennom f.eks e-stoffer og betegnelser folk flest ikke vet hva står for. En slik liste tilbys blant annet på internett sidene til det mossaiske tros-samfunn.

Et annet moderne dilemma som har oppstått er at mange av dyrene som før av naturen var vegetariske ikke lenger er det. Mye dyrefor innholder animalske produkter som gjør at de engang gress-spisende dyrene nå spiser kjøtt eller til og med i noen tilfeller spiser kjøtt fra samme dyr som de selv er. Dette gjelder ikke bare kuer men også kyllinger og oppdrettsfisk.  Endring av spisevanene gjør det dyret som før var ansett som “ren” nå er blitt “uren”.

 

Teologiske konflikter

På grunn av forskjellig forståelser av lovens betydning før og nå er det debatt blant kristne om man skal holde Bibelens spise-koder eller ikke. Ofte godtas det at jøder og muslimer følger regelverket men ikke at kristne gjør det og derfor er konflikten spesielt rettet mot kristne og i kristne kretser.

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply