En av de største mysterium for Bibel lesere er skjebnen til Paktens ark. En gullkiste med et lokk med to kjeruber på hver side. Arken gikk foran Guds folk da de inntok det lovede land. Inni kisten var de ti bud. Paktens ark representerte Bibelen Guds trone her på jorden, stedet Han ville manifistere seg over. Det står at Han tronet over kjerubene på Arken. “Og jeg vil komme sammen med dig der; fra nådestolen mellem begge kjerubene som er på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt det jeg vil byde dig å si Israels barn.” (2.Mos. 25:22)

Bibelens Gud som tronet over Arken sa Han var hele jordens Herre: “Se, han som er all jordens Herre, hans pakts-ark går foran eder ut i Jordan.” (Jos 3:11)
Dette jorden Arken vesentlig for alle mennesker som lever. Inni Arken var hele jordens Herres lov skrevet og dannet dermed fundamentet eller hoved-elementet til tronen.

Arken ble brukt i flere sammenhenger. (Les om Arkens reiser og funksjoner her) Den ledet vei, den var der når Jordan elven åpnet seg, den deltok i pakts-sermoni, den ble brukt som et maktsymbol i krig og var sentral i flere forskjellige situasjoner. Hovedsakelig sto Arken enten i tabernaklet eller i tempelet sammen med andre hellige gjenstander.

Israel ble bedt om å overføre synden sin til et syndoffer (et dyr) og så skulle syndofferet død i deres sted. Loven i Arken avgjorde hva som var dødssynd. Derfor skulle også blodet fra syndofferet sprinkles i rettning av Arken og en gang i året foran Arken og på Arken. (3.Mosebok kap1 til 17)Paktens ark var derfor meget sentral i offer-ritualet. Ikke noe slakting av offeret skulle skje utenfor Arkens rekkevidde. Hvis man ofret dyret andre steder enn “fremfor Herrens Åsyn” ved inngangen til helligdommen skulle det ikke gis soning gjennom slaktofferet. Da måtte synderen selv beholde blodskylden.

Israel fikk i oppgave å være et kongerike av prester her på denne jorden men de respektere ikke Guds lov. Resultatet var at Gud forlot sitt nærvær over Arken like før Babylon inntok Jerusalem. (Se Esekiel kap 8-11) Idet Herren forlater helligdommen forteller Han at Han skal komme tilbake og stadfeste en ny pakt med dem. Guds lov skulle bli lagt inni deres hjerter.  Den siste gangen Paktens ark er nevnt i Bibelen er i Kong Josjias tid og også indikeres dens tilstedeværelse i Esekiel. Etter dette er Paktens ark ikke nevnt. Bibelen forteller oss hvem gjenstander kongen i Babylon tok fra tempelet i detalj og antall, men verken Arken eller hovedgjenstandene fra helligdommen er nevnt. Bøker som beskriver Arkens skjebne ble skrevet så mange år etter den tilsynelatende forsvant at de gir ingen sikre svar. En kilde sier Arken ble gjemt på Nebo fjellet i Jordan og en annen sier Gud gjemte den i Jerusalem (se kilder i videoen under, kun engelsk).

Bok som innholder General Gordons brev fra Jerusalem.

Paktens ark funnet?
De siste 40 årene er det flere som har hevdet å ha funnet Arken, men ingen har gitt solide bevis på verken sine utgravinger eller på funn av Arken.
Det er likevel et funn som stikker seg ut fra mengden. (Les hele hans historie her)

I 1882 skrev den kjente engelske generalen Gordon fra Jerusalem til en venn og hevdet at Paktens ark var gjemt i Golgata bratthenget som lå litt nord for bymuren. Han startet en utgraving på stedet men ble kalt til tjeneste i Nord Afrika. Akkurat hundre og senere hevdet bibel interesserte Ronald Wyatt å ha funnet den på samme sted. Han hadde startet utgravinger i 1979 og arbeidet fra og til et par år. Det spesielle med denne påstanden er at Ron først hevdet å ha funnet korshull og menneskebein. Han konkluderte at dette må ha vært stedet de henrettet mennesker på Bibelsk tid. Det ene korshullet hadde en stein som var plassert over hullet og en gammel bygning struktur rundt hullet. Alt var mest sannsynlig fra romersk tid. Det ene korshullet hadde en jordskjelvsprekk som gikk dypt nedover i grunnen. Han tok seg så inn i selve klippeveggen gjennom en åpning og nedover i en naturlig sjakt. Her kom han inn i et lite kammer som var fylt opp med steiner. Han forteller så at han la merke til en stor steinkiste inne i kammeret hvor lokket var delt opp i to og skjøvet til side. Rett over så han en jordskjelvsprekk med et brunlig materiale som også var på lokket. Han forteller så at han innså at Arken var i kisten og at Jesu blod hadde rent ned på nådestolen på Arken. Han tok så blodet til et labratorium for analyse hvor resultatet viste kromosomer kun fra en mor og ingen andre enn Y-kromosom fra en far. Et bevis på at Personens blod som hadde rent på Arken ikke hadde en jordisk far. Han fortalte så at engler som voktet Arken hadde fortalt at funnet skulle vises til hele verden når dyrets merke loven ble vedtatt i USA (Se Åp.13,11-18) Denne loven ville trampe på Guds lov som var inne i Arken og konfrontasjonen ville bli Guds siste forsøk på å nå menneskene før Jesu gjenkomst. Han ble fortalt at ti buds loven som Gud skrev Selv på Sinai og som lå i Arken skulle vises til hele verden som Guds standard. Dermed fikk Ron vite at bilder av Arken eller loven ikke skulle vises før Guds utvalgte time når dyrets merke-loven ble vedtatt.

Inne i hulesystemet hvor Ron fant arken. Rons eget bilde.

Det tok flere år før historien ble kjent og Ron selv begynte å fortelle om funnet rundt om i verden og når det skulle vises frem. Han ble sterkt kritisert, spesielt fra kristne miljøer. Mange hevdet Ron aldri hadde hatt gravings-tilatelse i det aktualle området og at han kun var en veldig fantasifull person. Israelske myndigheter nektet også på funnet og Rons historie. Ron hadde også hevdet at Israelske myndigheter hadde forsøkt å flytte Arken ut av hulen men at Gud hadd slått mennene ned. Deretter måtte Ron selv hente ut kroppene deres da ingen turte å gå inn.  Ron Wyatt døde i 1999.
Etter internett ble imidlertidig mange bevis på at Rons historie var sann ut. Rons detaljerte beskrivelse av hele utgravingen i området viste seg å stemme da nye utgravinger på stedet ble foretatt i perioden mellom 2001-2007.  Den gamle bygningen, en cisterne Ron hadde beskrevet, en alterstein Ron sa han hadde funnet og korshullet ble alt gjenoppdaget under disse utgravingene. Ting Ron hadde brukt under utgravingen som lå igjen ble også gjenfunnet.  Israelske myndigheter snudde så og innrømmet at Ron hadde drevet utgravinger på stedet. Scanninger viste at jordskjelvsprekken under det ene korshullet gikk hele 6 meter ned til et kammer akkurat slik Ron hadde fortalt. Korshullet ble funnet å være like dypt og stort som Ron hadde i sin tid skrevet i sitt nyhetsbrev.

Ron Wyatt har vært på TV i USA mange ganger. Han jobbet som sykepleier under Korea krigen og har vært kidnappet av kurdiske styrker i Øst-Tyrkia og fengslet i Saudi Arabia mens han letet etter Sinai Fjellet der.

Scanninger viste også en tunnel som gikk fra en nærliggende hule til kammeret som Ron også hadde fortalt var der og brukt da Arken ble flyttet til kammeret. Ron hadde ikke vist dokumentasjon for denne tunnellen, men den ble da igjen-oppdaget på scanningen. Så langt viste de nyere utgravingene at Ron hadde vært sannferdig i sin forklaring av ting han fant og oppdaget under utgravingene. Dette igjen satte Rons Paktens ark påstand på kartet. Hvis han hadde vært sannferdig i alt han hadde gjort ville han da ha løyet om siste del av historien? Flere forsøk ble gjort på å drille rett ned til kammeret med Arken. Et nymoderne diamantborr ble brukt rett ned i kalksteinen likevel så knakk borret. Forsøk ble også gjort på å borre rett ned i tunnelen som ledet til kammeret, men også der brakk borret. Per i dag (2018) jobbes det med tilatelser av to forskjellige aktører på å borre både rett ned til kammeret og tunnelen igjen. Bibel Museum har fått tilgang og har kopier av bilder av detaljer fra utgravingene og scannings rapportene men har per i dag ikke tillatelse til å publisere noen av dem. Vi vet at det arbeides nå (2018) med å lage en dokumentar av de som deltok i utgravingene hvor alt dette blir dokumentert.

Både Israelske myndigheter, amerikanske og engelske grupperinger driver fortsatt med arbeid i området og Rons påstand har enda ikke kunne bli dokumentert som feilaktig.

Ron Wyatts påstand har fått flere mennesker til å studere Bibelen og Moseloven på nytt. Her kommer det frem at trolig kunne ikke Jesu offer bli godkjent som syndoffer med mindre Han ble ofret foran Arken. Også når en pakt skulle inngås skulle blod og vann heller over innholdet i Pakten. (Se Bibel studier om temaet her/ Engelsk)

I 2000 ble en bok om Ron Wyatts funn publisert i Norge og den kan leses i PDF her. Boken forteller om Ron Wyatts funn av arken, hvordan den ble funnet, Arkens historie og hva dyrets merke egentlig er og hvorfor Gud skulle velge å vise loven til verden på dette tidspunktet. Forklaringen av dyrets merke loven i denne boken er det samme som det Ron Wyatt selv trodde og som ble nevnt av engelen som voktet Arken. Boken er skrevet av en som reiste med Ron Wyatt flere ganger i Midt-Østen, kjente han og som selv bevitnet flere av hans utgravings-prosjekter.

Hvis Ron Wyatt sin historie er sann kan verden i nær fremtid forvente seg å få se solid dokumentasjon fra Bibelens Gud på Hans lov men også på Jesu sanne identitet og at Han døde på korset for å betale straffen for våre lovbrudd.

Under de nyere utgravingene av stedet fant man en av hullene inn i fjellveggen hvor Ron fant Arken.
Hullet til høyre er inngangen Ron brukte inn i fjellveggen og den ble gjenfunnet da arkeologer gravde seg nedover i perioden 2005-2007. Sandsekkene ligger oppå den gamle bygningen som er laget ved korshullet. Det andre hullet til venstre går rett inn i en cisterne Ron forklarte han fant og som her er blitt gjenoppdaget.
Utgravingsområdet slik det kunne ses i 2007 ovenifra.

Norsk dokumentar film om Paktens ark funnet.

Her Ron Wyatt fortelle sin egen historie i videoen under:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here