6107344_s
Kalkun er i Bibelen ja-mat. En av problemene kan i dag være at kyllingene og kalkunene ikke lenger spiser den føden de opprinnelig var ment å spise.

«Dette er de fugler I skal holde for en vederstyggelighet, de skal ikke etes, de er en vederstyggelighet: landørnen og havørnen og fiskeørnen og glenten, og falken efter sine arter,  alle ravner efter sine arter, og strutsen og gjøken og måken, og høken efter sine arter, og kattuglen og dykkeren og hubroen og nattravnen og pelikanen og gribben og storken, og heiren efter sine arter, og hærfuglen og flaggermusen.» (3.Mos.11:13-19)

Det kommer klart frem at alle disse fuglene som var urene er kjøttetende og åtsel-spisende. Det er også vanlig i vesten å ikke spise slike fuglarter i dag. Det er mer vanlig å spise vegetariske fugler som kyllinger og kalkuner.

INSEKTER:

«Alt kryp som har vinger og går på fire føtter, skal være en vederstyggelighet for eder. Av alt kryp som har vinger og går på fire føtter, må I bare ete dem som har springben ovenfor sine føtter til å hoppe på marken med. Av dem kan I ete: arbe efter sine arter og solam efter sine arter og hargol efter sine arter og hagab efter sine arter.» (3.mos.11:21-22)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here