Faraoer som er nevnt i Bibelen – Shishak, den første som er nevnt ved navn

Israel blir på denne tiden delt: Kong Jeroboam er konge i  Israel – Nordriket. Kong Rehabeam (sønn til kong Salomo i Juda – riket i sør.

Den senere kong Jeroboam i Israel, bodde hos denne farao i Egypt da han var på flukt fra kong Salomo: «Derfor prøvde Salomo å drepe Jeroboam. Men Jeroboam brøt opp og flyktet til Egypt, til Sisak, Egypts konge, og han ble i Egypt til Salomo døde..»  1 Kongebok 11;40.

Bilde 14 shoshenk

Var det denne kongen av Egypt, Shoshenk, Bibelen omtaler?

Etter at Jeroboam var blitt konge for nordriket Israel, invaderte farao Shishak, i følge Bibelen, sør-riket Juda, inklusiv Jerusalem. Dette var den delen av Israel som Jeroboam ikke var blitt konge over.

Dette er første gang at Bibelen navngir en farao.

Hva sier Bibelen?  «I det femte regjeringsåret til kong Rehabeam skjedde det at Sjisjak, Egypts konge, dro opp mot Jerusalem. Han tok bort skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han bort. Han tok også bort alle de gullskjoldene som Salomo hadde fått laget». 1 Kongebok 14; 25-26

1 Krønikerbok er ennå mere detaljert: Da skjedde det: I kong Rehabeams femte regjeringsår dro Sjisjak, Egypts konge, opp mot Jerusalem, fordi de hadde forbrutt seg mot Herren.

Bibelen sier videre at han inntok de befestede byene i Juda og kom helt til Jerusalem. Han hadde også med seg libyere, sukkitter og kusjitter, 1200 vogner og 60.000 hestfolk!

«Da kom profeten Sjemaja til Rehabeam og Judas ledere. De var samlet i Jerusalem for å komme bort fra Sjisjak. Han sa til dem: «Så sier Herren: Dere har forlatt Meg, og derfor har Jeg også overgitt dere i Sjisjaks hånd. » Da ydmyket Israels ledere og kongen seg. De sa:«Herren er rettferdig. »

Da Herren så at de hadde ydmyket seg, kom Herrens Ord til Sjemaja, og Han sa: «De har ydmyket seg. Derfor vil Jeg ikke utrydde dem, men Jeg skal gi dem utfrielse. Min vrede skal ikke bli utøst over Jerusalem ved Sjisjaks hånd.

Likevel skal de bli hans tjenere, så de kan kjenne forskjellen på å være tjenere for Meg og for andre lands kongedømmer. »  Sjisjak, Egypts konge, kom så opp mot Jerusalem og tok med seg skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Han tok alt sammen. Han tok også bort de gullskjoldene som Salomo hadde fått lagd. 1 Krøn.2; 2 -9

shishank-kingdom-judah

En mann fra Judea tatt til fange av Farao Shoshenk

Er Farao Shishak :  Sheshonk I?  

Bilde 14 shoshenq ISheshonk I var den første kongen i det 22 dynasti. Han skal ha regjert fra 943 til 922 BC.

Sheshonk I er den farao som passer med beskrivelsen og regjerte nettopp da. Det stemmer også med en søyle med inskripsjoner som er funnet i Megiddo.

På denne søylen har Sheshonk I etterlatt seg en “eksakt opptegnelse av kampanjen mot Kanaan, med stedsnavn fra Negev til Galilea.

Det var i 1828 at  Francoise Champollion besøkte Egypt for siste gang sammen med Professor Ippolito Rossellini fra Universitetet i Pisa, Italia. De dro til tempelet i Karnak, Luxor. Der leste de sammen farao Shoshenks innskripsjon skrevet inn i veggen. De så farao som slo sine fiender på bildet framstilt. Til den vestre siden var den kongelige guden Amon som dro ennå flere fiender. Hieroglyfene inni en ring foran kongen, inneholdt alle de byene han hadde slått i sitt 20 år. Champollion begynte å lese navnene inni ringen. Da han kom til by nummer 29 leste han y-w-d-h-m-l-k. Kunne det virkelig være  `Iouda-ha-malek’ -kongendømmet til Judah (Yehud)? kingdom of Judah [Yehud]?  Bibelen forteller oss at Shishak invaderte og tok Judea. 1.Kongs 14:25-26 og 2.Krøn.12:2-9. Fra den tiden er det alment akseptert at  at  Shoshenk I,  grunnleggeren av det 22 Dynasti, er Shishak i Bibelen. Og at dette skjedde i ca. 925 BC.

Et nytt bevis for dette fant arkeologer fra Holland og dr. Mazar fra Israel for få år tilbake. De undersøkte en Tel ved navn Tel Rehov nær Bet-Shean i Jordan dalen. Denne byen er nevnt som en av de som ble ødelagt av farao Shoshenk på søylen i Karnak. De fant der at ødeleggelsen der samstemte med tiden for Shoshenk, etter karbonundersøkelser m.m.

Den gamle byen Megiddo inneholder også bevis for den samme faraos tilstedeværelse. På et hjørefragment in en engang stor søyle funnet i denne byen, kan vi se navnetrekket (cartouch) til denne samme kongen: Hedj-kheper-Re «Skinnende er formen til Re (solguden)» Amuns elskede Shoshenk (I).

 

No comments yet.

Leave a Reply