Faraoer nevnt i Bibelen – Farao som kom mot Israel, men lot angrepet være.

I kong Asa  (911-870) sin tid.

Farao Serah angriper Judah i Asas regjeringstid. Asa var oldebarnet til Salomo. Det står i 2 Krønikerbok 14 kap.at kushitten Serah kom med en hær på en million menn og 3 hundre vogner. Asa dro ut imot han, men ropte samtidig til Gud om hjelp og sa bl.a.; «Herre det er ingen sak for deg å hjelpe……. Hjelp oss Herre vår Gud for vi stoler på deg…… Bibelen sier videre at Gud hjalp, og at kushittene flyktet.

 

Bilde 15 osorkonE16199

Farao Osorkon

Zerah er sannsynligvis Osorkon II

Osorkon II hevder i inskripsjoner at han allierte seg med Israel i stedet for å angripe de. Bibelen har rett i at Asas bønner ble hørt.

Senere i sin regjeringstid endte han opp med å gi gaver til Assyria i stedet for å krige.

Som bibelen ganske riktig hevder var han fra Kush,  altså Etiopia men ble konge/farao i Egypt

No comments yet.

Leave a Reply