Palermo steinen

Manetho

De ulike dynastier ble funnet opp av den egyptiske presten og  historikeren Manetho som levde på 300 tallet BC.  Mange har sådd tvil om de mange dynastier han nevner. Blant annet et dynasti som hadde 17 faraoer på 17 dager??

Han har heller ikke tatt høyde for at faraoene var medregent lenge før de selv ble faraoer (ofte sønn eller bror)  og at de regnet sin regjeringstid fra den tiden de startet som medregent. At svært mange dynastier regjerte samtidig fra ulike byer og distrikt,  er etter hvert bevist. F.eks dynasti 15, 16 og 17 vites med sikkerhet er samtidige dynastier.

Med alt dette tatt i betraktning kan den egyptiske tidslinjen  forkortes betraktelig og samstemmer mer med historikken i de øvrige landene i MidtØsten på denne tiden, og med bibelens kronologi.

Det finnes ulike kilder for egyptisk kronologi. Manethos kongeliste er den nyeste av dem alle.  Deretter har vi Palermos steinen, Abydos kongelisten. Turin kongelisten fra Turin Papyrusen (Torino). Kongelisten fra Karnak og Sakkara tavlen.

Palermo steinen

Palermosteinen er et stort fragment funnet på en søyle kjent som de kongelige annaler fra eldste rikene i oldtidens Egypt. Den inneholder kun opptegnelser av kongene fra det første dynasti til kongene i det vi kalle det 5 dynasti.

KARNAK listen

800px-Karnak_King_List_Drawing
Karnak listen

Her finner vi 1-6 dynasti i rekkefølge, men det er bare 10 konger fra Snefru (far til Kheops i dynasti 4) til kongene i Dynasti  6. Det er en direkte overgang fra dynasti 6 til dynasti 12. Altså ingen dynastier fra 7-11 fra Manethos liste.

Dynasti 11, 12  og 13 ser ut til å være blandet i hverandre. Deretter kommer Dynasti 17 med noen få konger.

Abydos listen fra Farao Setis tid (19 dynasti)

700px-AbydosKinglistDrawing
Abydos kongelister

Dynasti 0- 6 finnes her. Farao Menes blir her kalt Meni

Vi finner deretter 7 konger i 7 & 8 dynasti blandet

9 konger i Dynasti 9

9 konger fra 11 og 12 dynasti er blandet. Deretter kommer 18 og 19 dynasti med dets faraoer. Altså ingen fra dynasti 10 eller fra 12 til 18.

SaqqaraKingList
Kongelisten fra Sakkara

Sakkaras kongerekke

Spesielle ting på listen: 

Går rett fra 6 dynasti til det 12 dynasti (12 og 11 er blandet).

Deretter rett til 18 dynasti

 Turin listen – er nedtegnet i Ramses II`s tid i 19 dynasti

Spesielle ting på listen: 

TurinKingList-table
Turin kongelistene

Mye er borte av navn her

6 dynasti-  mye borte

2 konger fra D 9

Mye borte så dynasti 11 (6 konger)

Dynasti  12 og 13 noe blandet mot slutten av 12

Kjente og ukjente konger i 13 og 16

D 16 har kun Hyksos navn /altså konger i Avaris (Gosen)

Deretter følger kongene i 18 og 19 dynasti

Alle disse kongerekkene stemmer for det første ikke med Manethos mange dynastier. De stemmer heller ikke med hverandre dersom vi skal se dem i kronologisk rekkefølge.  Det vi først må forstå er at «dynastier» som er utelatt, er konger som regjerer selvstendig fra egne byer (landet er ikke samlet). I noen kongelister er de ikke betraktet som betydningsfulle og derfor ikke tatt med. Eller man ønsket å betrakte de som undersåtter av et annet dynasti, og nevner derfor kun de øverste lederne.  Den sikreste observasjonen på en kronologi er eldste uklare dynastier 1-6, deretter følger 12, 17 og 18. Alle andre er samtidige med disse fram til 18 dynasti som samler hele landet igjen. I tillegg er flere av kongene medkonger sammen med sin far etc.  Det regner sin regjeringstid fra tiden de var medkonge. Eks. er TutAnkAmon ikke er nevnt i noen lister fordi han kun var medkonge med sin far til han døde.

Vi kan derfor trygt plassere Egypts faraoer i pakt med Bibelen og historiske kilder fra andre samtidige riker i MidtØsten. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here