Edom var etterkommere av Esau, Abrahams barnebarn og Jakobs (Israels) tvillingbror.  og holdt lenge til på Øst-siden av Dødehavet ogaccurate5_1 Jordan elven. Det var ofte konflikter mellom Israels tolv stammer og Edom. Da Israel ble lagt under det Babylonske rike var det mange av deres fiender som gledet seg. Profeten Esekiel som levde på denne tiden kom med følgende utsagn fra Gud om Edomittene:

«Og du skal si til det: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over deg, du Se’ir-fjell, og jeg vil rekke ut min hånd mot deg og gjøre deg til en ørken, en ødemark. Dine byer vil jeg gjøre til grushoper, og du selv skal bli til en ørken, og du skal kjenne at jeg er Herren.» (Esek 35: 3-4)

På bilde ses ruinene etter den gamle byen Petra som ligger på området Edomittene var bosatt. Stedet lå på en av handels-rutene på den tiden som igjen gjorde det til en velstående by. Det var rundt 106 e.Kr at handels-rutene endret seg og byen forfalt. Det er akkurat dette Esekiel profeterer litt senere i samme kapittel:

«Jeg vil gjøre Se’ir-fjellet til en ørken, en ødemark, og utrydde av det både den som drar frem, og den som drar tilbake.» (Esek. 35:7)

Profetiens hovedpunkter:
Edomittenes land ville bli øde og byene forlatt.
De som dro til og fra byen, eller handels-reisende ville forsvinne.

9093351_s4948500_s

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here