Vitneskap er basert på en samling av data gjennom observasjon og eksperimentering.

Likevel er mye som regnes som vitenskapelige beviser i dag ikke basert på dette prinsippet. Mye av det som presenteres som vitenskapelig har aldri vært testet og observert men er basert på antagelser og tro. Det er dette som skaper en del friksjon mellom de som tror at Gud står bak skaperverket og de som tror vi er her ved en tilfeldighet. Kortfilmen under tar opp litt av denne problemsituasjonen mellom de to.

 

Hvordan kan vi eksistere med så dårlige odds?

Hvorfor er vi her? Fysisk sett? De siste vitenskapelige undersøkelser sier vår eksistens er et mirakel i seg selv. De siste undersøkelser og oppdagelser viser at sjangsen for at liv kan komme til eksistens er mindre enn null. Er da vitenskap den største trussel mot tanken på intelligent design, eller er vitenskapen dens forsvarer? Best selgende forfatter og foredragsholder, Erik Metaxas, tar opp dette spørsmålet.

Trodde kristne jorden var flat?

I dag har vi lenge vært presentert med den myten at kristne har vært imot vitenskap. Ofte siteres det at kristne i middel alderen trodde jorden var flat som et bevis på hvor uvitende religiøse var. Men sannheten var at de fleste kristne lærde trodde jorden var en globe. Se litt mer i filmen under.

 

Kristne og vitenskap i Middel alderen

Hindret kristendom vitenskapens utvikling? Det visdr seg at det motsatte var tilfelle. De støttet opp om utviklingen av vitneskap med krefter, lokaler, instrumenter, opplæring, politisk støtte og mye mer.
Dr.Hannam har utgitt en bok som heter “The Genesis of Science: How the Christian Middle Ages Launched the Scientific Revolution”. Denne og boken “God’s Philosophers: How the Medieval World Laid the Foundations of Modern Science” har også blitt postitivt motatt av store sekulære organisasjoner.

 

Ben Stein’s movie Expelled – No Intelligence Allowed
Bein Stein viser i denne dokumentaren at alt ikke er så absolutt når det gjelder ideen om intelligent design. Han avslører også det politiske spillet som foregår bak hva som blir undervist gjennom skolesystemet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here