“Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger;  i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. For en engel steg til visse tider ned i dammen og oprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt oprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.” (Joh.5:2-4)

DS041014131547
Inntil det nittende århundre var det ikke noe bevis for Betesta dammen med mindre man trodde Johannes evangelium var sanferdig og tidstro. De lærde spukulerte og mente da at Johannes evangelium hadde blitt skrevet senere av noen andre som ikke hadde første-hånds kunnskap om Jerusalem by. De tenkte at “dammen” var en metafor og ikke hadde historisk significance.

Men i det nittende århundre fant arkeologer restene av et basseng som samstemmet med beskrivelsen i Johannes evangelium. På den måten ble da den historiske credibiliteten til Johannes styrket av arkeologene.

Restene etter dammen ligger der Bibelen sier de lå, like ved ‘fåreporten’ i Jerusalem. I dag er stedet bevart og turister kan besøke stedet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here