Papyrus 46: En av de eldste nye testamentlige skrifter funnet.

Forfatterene av det nye testamentet bedyrer oss at det de sier er sant og at de har bevitnet det selv.
Spørsmålet er om det er urimlig av oss å kalle dem løgnere uten bevis.

Det Nye Testamentes beretninger om Jesu liv og lære ble nedtegnet av menn som enten hadde vært øyenvitner til det hele eller som gjengav det øyenvitnene fortalte om de faktiske hendelsene og undervisningen til Kristus.
Luk 1,1-3:
Ettersom mange har satt seg fore å skrive ned i rekkefølge en beretning om de ting som er trodd på med stor tillit blant oss, slik de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets ministere, overgav dem til oss, så fant også jeg det rett, ettersom jeg fikk fullkommen innsikt i alt som hendte helt fra begynnelsen av, å skrive det ned for deg i rekkefølge, høyst ærede Teofilus,

2 Pet 1,16: “For det var ikke smart uttenkte eventyr vi fulgte da vi gjorde kjent for dere vår Herre Jesu Kristi makt og komme, men vi var øyevitner til Hans majestet.”

Joh 1,3: “Det som vi har sett og hørt, det kunngjør vi for dere, for at også dere kan  ha fellesskap med oss, og sannelig, vårt fellesskap er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus Kristus.”

Joh 19,35: “Og han som har sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant; og Han vet at han forteller sannheten,  slik dere kan tro.”

I vårt rettsystem er den anklagde uskyldig til motsatt er bevist. Denne dømmekraften er viktig å ta med også før vi beslutter at brevene i Det Nye Testamentet er løgn. Til nå er ingenting de har skrevet blitt motbevist.
(RTT)

_________________________________________________________________________________

Sagt om boken “Apostlenes Gjerninger”:

“Lukas er en førsterangs historiker, på linje med de største vi kjenner til.” (Sir William Ramsay: The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament)

Mange liberale forskere har vært nødt til å regne med en tidligere datering av NT. John A.T. Robinsons konklusjon i Redating the New Testament er forbløffende radikal. Forskningen hans førte til at han ble overbevist om at hele NT ble skrevet før Jerusalems fall i år 70 e.Kr. (John A.T. Robinson: Redating the New Testament)

“Hva angår Apostelgjerningene, er skriftets historiske holdbarhet overveldende.” … “alle forsøk på å forkaste dets historiske verdi, til og med når det gjelder detaljer, fremstår nå som helt absurde. Kjennere av Romas historie har for lengst tatt dette for gitt.” (A.N. Sherwin-White: Roman Society and Roman Lav in the New Testament (Oxford: Clarendon Press, 1963)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here