Inskripsjonen sier Jehu, sønn av Omri. Svart obeliks av Shalmaneser III av Assyria. Den Israelske konger bøyer seg for den Assyriske.

Omri, var konge i Israel (nordriket etter delingen), fra 884 til 873 BC,

Vi kan lese om han i 1 kongebok 16:16. Han er omtalt som grunnleggeren av hovedstaden Samaria.

 

Han hadde tatt riket ved makt og ble deretter valgt til konge.

I opptegnelsene over Israels konger kan vi lese; «hele Israel i leiren gjorde Omri til konge over Israel. Det var han som var øverstkommanderende over hæren. Så dro Omri og hele Israel sammen med ham opp fra Gibbeton og beleiret Tirsa. (v 17)

…..

Så ble folket i Israel delt i to deler. Den ene halvdelen av folket fulgte Tibni, Ginats sønn, for å gjøre ham til konge, og den andre halvdelen fulgte Omri.

Men det folket som fulgte Omri, fikk overmakten over det folket som fulgte Tibni, Ginats sønn. Så døde Tibni, og Omri ble konge.

I det trettiførste regjeringsåret til Asa, kongen av Juda, ble Omri konge over Israel, og han var konge i tolv år. Seks år var han konge i Tirsa.

Rester etter Samaria, Israels hovedstad

Han kjøpte høyden i Samaria fra Sjemer for to talenter sølv. Så bygde han på høyden, og byen han bygde kalte han Samaria, etter navnet til Sjemer, han som eide høyden.

Men Omri gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og det onde han gjorde, det overgikk alt det de som hadde vært før ham, hadde gjort. (v.21-25)

Så la Omri seg til hvile hos sine fedre og ble begravd i Samaria. Deretter ble hans sønn Akab konge i hans sted (v28).

Det er alt Bibelen forteller. Men han grunnla et dynasti, Omris hus, som ble kjent langt utover Israels grenser.

mesha-steinen

Han er bekreftet i assyriske inskripsjoner og i innskripsjonen på Mesha-steinen funnet i landet Moab.

Meshasteinen er oppkalt etter kongen av Moab. Moab lå på denne tiden øst for Dødehavet, I dag ingår Moab I landet Jordan. I ca 840 BC innrisser kong Mesha i stein klager over den undertrykkelsen ha nog landet har vært uttsatt for av “Omri kongen av Israel” og sønnen som kom etter han. Og han skryter deretter at han beseiret sønn til Omri.

Mesha referrer også til ting som tilhørte Israel og var tilegnet Jahve, som sto på fjellet Nebo på den tiden Mesha hadde erobret det. Innskripsjonen lyder: «Og Chemosh sa til meg, Gå å ta Nebo imot Israel og…jeg tok det…og jeg tok gjenstandene fra Jahwe og ofret de til Chemosh».

Dette er vel den mest extensive innskripsjon som er funnet som refere til det gamle oldtidens Israel. Israel blir som vi skal se, ofte kalt “Omris hus”.

Assyriske innskripsjoner

I Sargons palass ble kong Omri av Israel omtalt.

Fordi Omri grunnla et berømt dynasti som styrte det nordlige kongeriket Israel, refererer assyrerne ikke bare til ham som en konge i Israel men også til de senere herskerne i dette territoriet som konger av “Omri’s hus ” Mange senere konger i Israel, som ikke en gang var hans etterkommere, ble kalt «Omris sønn», f.eks kong Jehu.

Fra den assyriske kongen Shalmanasser III  (841 BC) kan vi lese om «folket i «Omris land» på den svarte Obelisk, på Calah fragmentet, på Kurba’il Steinen og Ashur Steinen.

Fra assyrerkongen Adad-Nirari III har vi «The Nimrud slab» (oppkalt etter byen). Den er fra 803 BC. I innskripsjonen står det om KUR Bit-Huumrii som oversatt betyr «Landet til Omris hus»

Hos kong Tiglath-Pileser III er det opptegnelse om «Omris land» fra 731BC 

Fra Sargon’s palass i Khorsabad (dagens Irak), kunne man lese på hellene i palasset om Omri, kongen av Israel og hans dynasti. Han kaller det «Omris hus (Bit-Humria). Dette er nevnt I forbindelse med at riket ble tatt og ødelagt av assyrerne i år 732 BC.

Fra Sargon II finnes det også inskripsjoner på døren til palasset, en liten oppsummerings inskripsjon, en sylinderinskripsjon og en inskripsjon på en okse fra 720 BC. Her star det KUR Bit-Hu-um-ri-a som betyr; hele landet til Omris hus.

Sargon II, regjerte i Assyria fra 721 til 705BC. Han ønsket å bli minnet om at Israel var tatt og fantes ikke mere.

Dette samstemmer med Bibelen som skriver:

Salmanassar, Assyrias konge, dro opp mot ham. Hosea ble vasallen hans og måtte betale skatt til ham. Men Assyrias konge avslørte en sammen-svergelse som Hosea hadde fått i stand. For han hadde sendt utsendinger til Sa’is, Egypts konge, og betalte ikke lenger skatt til Assyrias konge, slik han hadde gjort i år etter år. Derfor stengte Assyrias konge ham inne og holdt ham i fengsel. Assyrias konge dro gjennom hele landet, og han rykket opp mot Samaria og beleiret den i tre år. I det niende regjeringsåret til Hosea inntok Assyrias konge Samaria og førte Israel bort til Assyria. Han lot dem bo i Halak og ved Habor, Gosanelven, og i byene i Media. 2 Kong. 17:3-6

Fra assyrerne er det altså hele 4 konger som dokumenterer Omri og hans hus:

Fra Shalmanasser III

Fra Adad-nirari III

Fra Tiglath-Pileser III 

Og fra Sargon II

Vi ser at på assyrisk brukes  Humri som Omri . Landet til Omri; heter HUmria. Noen forskere har trodd at Humri ble til himri – h-k = kimri, altså kimmerne. Kimmerne dukket opp i byene i Media på samme tid som israelittene ble bortført dit av assyrerkongen xx . Senere slåss de mot nabolandet Urartu og dro videre til Frygia. Nå skriver grekerne om dem. Senere skal de ha dratt nordover. Vi hører om dem igjen i Nordjylland hvor de ga navn til Himmerland. Derfra dro de mad en masse folk sørover og dukker opp i historien da de slåss mot romerne på Posletten i Nord-Italia. Alt dette skjedde i første århundre BC. Om dette kan være etterkommere av Omris hus og altså de ti stammer vil vi se mere på under tema; folkeslag. Hvilken dokumentasjon legger disse forskerne fram?

Kilder: (ANET, s. 280, 281), (Dearman, Studies, s. 97, 100-101; COS, vol. 2, s.

(Raging Torrent; s. 18, s. 34, 35; ANET, s. 284, 285). 137; IBP, s. 108- 110, 216; “Seksten”, s. 43.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here