Del 1: “DET GÅR GODE GODT OG ONDE DÅRLIG” Jobs bok tar opp forskjellige temaer som mennesker til alle tider har vært opptatt av. Ett av disse temaene er en lære, eller påstand om at det går gode mennesker godt og onde mennesker dårlig. Opp gjennom historien har mange hatt tiltro til denne påstanden, og den har forårsaket problemer for mange, blant annet i deres forhold til Gud. Også i dag er det slik for mange.

 

Del 2: Jobs bok berører også spørmålet om hvem som står bak: Hvem stod bak alle Jobs lidelser? Og kanskje like viktig: Hvem står bak ulykker, lidelser, sykdom og hendelser i verden forøvrig? Det finnes mange sterke meninger om saken, men også mye usikkerhet. Den som oftest får skylden, er Gud — den Gud Bibelen beskriver som “kjærlighet”.

Del 3: Hvorfor utslettet ikke Gud Saten med en gang han gjorde opprør? Ifølge Bibelen oppstod synd og elendighet da Satan, en av de fremste englene i himmelen, ønsket å opphøye seg selv til samme nivå som Gud. Siden har det pågått en kamp mellom Gud og Satan, en kamp mellom godt og ondt. Etter syndefallet ble vår jord den viktigste arena for utkjempelsen av denne kampen. Men hvorfor tillater Gud at Satan får holde på slik han gjør?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here