Er det spor etter Jesus og det nye testamente i Dødehavsrullene? Ja!

“Endelig, etter en PR-kampanje som krevde løslatelse av de upubliserte dødehavsrullene til andre forskere , ble den siste av de upubliserte ruller sluppet til den akademiske verden . Til stor glede og overraskelse for mange forskere , inneholdt rullene klare referanser til Det nye testamente og , aller viktigst, til Jesus fra Nasaret . I de siste årene har flere betydelige ruller ble utgitt som kaster nytt lys over Det nye testamente og Jesu liv . En av de mest ekstraordinære av disse rullene som ble utgitt i 1991, henviser direkte til korsfestelsen av Jesus Kristus .”

Dette er en tekst fra en kristen webside i USA, og ville burde blitt en sensasjon. Det holdt den nesten på å bli. Men forskere har kastet malurt i begeret så å si og bortforklart og omforklart den utrolige teksten i dette fragmentet.

Men hva står det egentlig originalt?

Den drepte Messias

4Q285lg

Rullen med omtalen av Messias. Ble han såret og drept?

Rullen ble oversatt av Dr. Robert Eisenman , professor i Middle East Religions i California State University. Han erklærte da det ble første gang offentliggjort: “Teksten er av den mest vidtrekkende betydning fordi den viser at uansett hvilken gruppe som var ansvarlig for disse skriftene, så opererer de i den samme skrift og messianske ramme som den tidlige kristendommen» .  Det han oppfattet mest interessant er at det opprinnelige dødehavsruller teamet hevdet at det ikke fantes noe bevis på tidlig kristendom i de upubliserte rullene , mens denne rullen motsier helt deres  uttalelser . Dr.Norman Golb , professor i jødisk historie ved University of Chicago sa: “Det viser at i motsetning til hva noen av redaktørene har sagt , så er det mange overraskelser i dødehavsrullene , og dette er en av dem . ”

Denne bemerkelsesverdige rullen på fem linjer inneholder bl.a. fascinerende informasjon om dødsfallet av en Messias  eller Prins. Det henvises til ” profeten Jesaja ” og hans messianske profeti . som identifiserte tolker teksten som en Messias som vil lide for syndene til sitt folk . Dette bla gir en fantastisk parallell til Det nye testamente åpenbaring om at Messias først ville lide døden før han til slutt ville komme tilbake. Mange bibellesere mener at jødene under det første århundre av vår tidsregning trodd at når han endelig kom , ville Messias herske evig uten å dø . Den spennende oppdagelsen av denne rullen avslører at at Esseer forfatteren av denne rullen forsto den doble rollen lik den Messias som de kristne også  gjorde. Den identifiserer Messias som ” Shoot av Jesse ” ( kong Davids far ) og ” Branch of David “, og erklærte at han var ” gjennomboret ” og ” såret “. Ordet ” gjennomboret ” minner oss om den messianske profetien i Salme 22:16 : ” De har gjennomboret mine hender og føtter . ” Profeten Jeremia ( 23:5 ) sa: ” Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg skal reise opp Den rettferdige Spiren for David,. ”

Rullen beskriver også  Messias som en “leder av samfunnet ” som ble “drept. ”  Jesus er den eneste som noensinne hevdet å være den Messias som ble korsfestet . Ættetavlene beskrevet i både Matteus og Lukas  evangeliene , viser at Jesus var den eneste som kunne bevise ved de genealogiske opptegnelser holdes i Temple at han var avstamning av kong David som « Sønn of Jesse . ”

Denne rullen bekrefter den historiske sannhet i det Nye Testamentet  om Jesus og hans korsfestelse . Bevisene fra rullen tyder på at den jødiske Esseer forfatter erkjente  at Jesus fra Nasaret var den ” lidende Messias ” som døde for sitt folks synder .

Den kontroversielle dødehavsrullen har fått betegnelsen 4Q285

 

qumran 2

Qumran med hule 4 mest synlig midt på bildet.

Den har bare seks linjer og blir vanligvis referert til som “Pierced Messiah” gjennomboret Messias teksten. Den er skrevet i en herodisk skrift fra første halvdel  av det første århundre AD.

Hebraisk bestå, som kjent, av bare konsonanter. Vokaler legges til av den som leser. De aktuelle vokaler skal gå fram av konteksten.  På den måten kan teksten i linje 4 bli oversatt slik: “og prinsen/fyrsten i  forsamlingen, Davids rotskudd, vil drepe han.»  Hentet fra Jes.11:4: Men med rettferdighet skal Han dømme de hjelpeløse, og uten å gjøre forskjell skal Han skifte rett for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns stav, med sine leppers ånde skal Han drepe den ugudelige. De kristne mener at dette skjer når han kommer tilbake for andre gang.

Alternativt kan teksten leses slik: «og de drepte Prinsen/Fyrsten».  På grunn av den siste lesemåten ble teksten kalt den gjennomborede Messias. Dette passer forbløffende med Daniels bok 9: 25-26: «Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være sju uker og sekstito uker. Gaten og voll graven skal bli bygd igjen, men i tider med trengsel. Etter de sekstito ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal Han ha. Folket til en fyrste som skal komme, skal ødelegge byen og helligdommen» (romerne).

Vi vet, sier forskere av dødehavsrullene, at esserne var svært interessert i profetien om de 70 ukene i Daniel 9 kap. De prøvde å regne ut denne tiden i sin kontekst. Er det ikke derfor sannsynlig at de her snakker om den samme fyrsten? Fyrsten som ble utryddet? Drept?

I September 1992, publiserte “Time Magazine” en artikkel om krigsrullen som viste de ulike fortolkningene av fragmentet.

En “messias som gjennomborer” –fortolkning ville støtte  det tradisjonelle jødiske synet på en triumferende messias. Men dersom fragmentet kan tolkes slik at den snakker om en «gjennomboret Messias» vil den støtte opp om det nye testamentet syn på en forutsagt lidelse og død – Messias. Spørsmålet blir om det er vitenskap eller teologisk ståsted som danner ståstedet for de ulike fortolkningene?

Her er teksten:

Line 1 …..Isaiah the Prophet….  Jesaja profeten

Line 2 …..The septer shall go forth from the root of Jesse…..   (messiansk sitat fra Jes.)  Norsk bibel: Isais Rot skal stå som et banner for folkene. Norsk oversettelse: Septeret (kongestaven) skal stige fram fra Isais (Jesse) rotskudd (etterkommer) Isai var kong Davids far.

Line 3 …..branch of David and they shall be judges….. Davids spire og de skal dømme eller bli dømt.

Line 4 …..and they put to death the leader of the community, the branch … Og de drepte lederen for forsamlingen, spiren.

Line 5 …..with piercings and the priest shall command…. Gjennomboret og presten skal gi ordren

Line 6 …..the slain of the Romans…….drept av romerne (det står Kittim i orginalteksten, synomymt for romerne i GT)

Forskere sier; Den messianske kongen, kalles «Israels Messias», «Prins/Fyrste i forsamlingen» og «Davids spire» forekommer i flere dokumenter blant Dødehavsrullene.  Det er ingen tvil om at dette er en messiansk tekst av stor betydning.

Bibelen som esserne skrev av og skrev av; bruker de samme betegnelser:

Jes 4:2: På den dagen skal Herrens Spire være vakker og herlig,

Jes.11:1 En Kvist skal skyte opp fra Isais stubb, en Spire fra hans røtter skal bære frukt.

Jer.33:15 I de dager og på den tiden skal Jeg la Rettferdighetens Spire spire fram fra David.

Dan.8: 11 Han (romerriket) opphøyet seg til og med så høyt som hærskarens Fyrste (Sar). Iengelsk oversettelse står det Prince (prins) vers 25: Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Han skal ødelegge mange i deres trygghet. Han skal til og med reise seg mot fyrstenes Fyrste (Sar).

Josva møtte denne fyrsten: Da Josva var ved Jeriko, skjedde det at han løftet blikket og så, og se, en Mann sto rett overfor ham med et trukket sverd i hånden sin. Josva gikk bort til Ham og sa til Ham:«Er Du med oss eller med fiendene våre? »Da sa Han:«… Jeg er Høvdingen (Sar) for Herrens hær. Nå er Jeg kommet. » Og Josva falt til jorden på sitt ansikt og tilba. Josva 5:13-14

På hebraisk kan ordene for prins, fyrste og høvding det samme  sar

Eisenman and Weise:

Disse var de første to som oversatte teksten. I den opprinnelige tolkningen angir de altså linje 4 med; og de drepte (put to death) lederen for forsamlingen, Davids kvist.  Linje 5 som inneholder ordet hmytw som an fortolkes begge veier. Er det Messias som dreper eller blir han drept? James Tabor, en annen professor som har kastet seg ut i debatten mener det er sannsynlig at de her følger Daniels bok som betyr at fyrsten/prinsen ble drept.

Israel Antiquities Authority har lagt til en masse ord for å understøtte deres tolkning av teksten. Her er det Davids kvist som dreper, en prest har kommandoen og romerne blir slått.

 

Kanskje vil flere oversettelser av ennå flere ruller kaster mer lys over denne teksten. Den neste teksten gjør ivertfall det.

 

” Guds Sønn ” rullen

Son of God Scroll 2

Dødehavsrullen hvor Guds sønn er omtalt

En annen fascinerende rull  oppdaget i hule nr 4 kjent som 4Q246. Den refererer  til håpet om en fremtidig Messias figur. Dette er en annen av de rullene som var upublisert inntil nylig . Utrolig nok , refererer teksten i denne rullen til Messias som ” Guds sønn ” og ” sønn av Den Høyeste . ” Disse ordene er den eksakte ordlyden registrert i Lukasevangeliet .

Teksten i  4Q246 – Guds Sønn rullen:

” Han skal kalles Guds sønn ,

og de skal kalle ham sønn av Den Høyeste .

Som kometers oppkomst ,  skal deres rike være.

For noen korte år skal de regjere over jorden og skal tråkke på alt ;

Det ene folk skal tråkke på et annen og

en provins på en annen inntil Guds folk skal reise seg og alt skal hvile fra sverdet . ”

Sammenligne ordene i teksten til rull 4Q246 med de inspirerte ord som finnes i Lukas 1:32 og 35 : “Han skal være stor , og skal kalles den Høyestes Sønn , og Herren Gud skal gi ham tronen av sin far David … og engelen svarte og sa til henne: den Hellige Ånd skal komme over deg , og den Høyestes kraft skal overskygge deg derfor skal  det hellige som blir født av deg skal kalles Guds Sønn ” ( Lukas 1:32-35 ) .

Alle som sammenligner disse to tekstene fra det første århundre vil bli skremt av den utrolige likheten av både konseptet og ordlyden som beskriver denne messianske lederen. En av de store forskjellene mellom kristne og jødiske oppfatninger av den lovede Messias dreier seg om Messias sitt forhold til Gud. Mens jødene tror på Messias vil være en stor mann , slik som Moses , med et guddommelig oppdrag Så tror de kristne at Bibelen lærer at Messias skulle være  Guds egen Sønn .

 

Tilstedeværelsen av disse uttalelsene i Dødehavsrullenetyder på at noen av esseerne enten aksepterte de messianske påstander om at Jesus var Guds Sønn eller forventet dette konseptet .        En annen mulighet som må vurderes er dette : Er det mulig at denne rullen 4Q246 er et direkte sitat fra forfatteren som hørte ordene i Lukas-evangeliet som ble sirkulerer ifølge tidlige kristne vitner ? Lukas , legen , hevdet at han skrev Lukasevangeliet som et øyenvitne av hendelsene han personlig observerte . I Lukas 1:1-3 , sier han : «Ettersom mange har satt seg fore å skrive ned i sammenheng en gjennomgang av de hendelser som er blitt oppfylt blant oss, slik de overga dem til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og Ordets tjenere, så fant også jeg det rett, ettersom jeg fikk full innsikt i alle disse begivenhetene fra begynnelsen av, å skrive det ned for deg i rekkefølge, høyst ærede Teofilus»,

Oppdagelsen av den nesten identiske ordlyden ” Guds Sønn ” fra Lukas 1:32 og 35 med dette funnet begravd i en hule i AD 68, står som en enorm vitne til en tidlig eksistens og overføring av evangeliene bare 35 år etter at det skjedde . Hvis evangeliene om hendelsene i Jesu liv ( som evangeliene hevder) ble skrevet og distribuert innen trettifem år så er de det beste øyenvitne observasjoner  vi noen gang kunne håpe å eie. Det ville være nesten umulig å distribuere evangeliene til tusenvis av mennesker i Israel i løpet av tre og et halvt tiår med slike hendelser med mindre de var sanne. Hvis de evangeliske historiene var usanne , ville mange vitner har stått opp og nektet for dets  nøyaktighet . Men registreringer av det første århundrets skriverier avslører at ingen benektet fakta om livet , døden og oppstandelse av Jesus Messias. De historiske opptegnelser bekrefter stadig sannheten i evangeliene .

 

Andre nytestamentlige sitater identifisert i Dødehavrullene

qumran_fs

Hvor mye kjente esseersamfunnet i Qumran til historiene om Jesus og disiplene? De levde jo samtidig? Nå har forskere kanskje funnet svaret.

I 1971 , studerte en spansk bibel forsker ved navn Jose O’Callaghan noen av de små fragmenter av ruller som ble oppdaget i Hule 7 ved Qumran . Han var ute etter likheter mellom disse fragmenter av greske ruller og Septuaginta , den greske oversettelsen av det hebraiske gamle testamente som ble mye brukt av Jesus og apostlene .

Disse fragmentene er ganske små med bare få porsjoner av hvert vers . Etter nesten to tusen år , har naturlige prosesser og insekter skadet disse manuskriptene betydelig . I noen tilfeller er det bare små fragmenter som inneholder deler av et vers på tre eller fire linjer fra en opprinnelig tekst . Det kreves betydelig detektivarbeid for å finne ut den nøyaktige teksten i disse små fragmentene.

En dag han nøye undersøkte flere små  fragmenter fra rullene (som ligger i et foto fra av» funn av Judea- ørkenen i Jordan» . Til sin store overraskelse la  O’Callaghan merke til at flere fragmenter ikke var plassert under  gammeltestamentlige tekster . Disse fragmentene ble oppført som ” Fragmenter som ikke er identifisert . ” Til sin forbauselse fant Dr. O’Callaghan ut at disse fragmenter på gresk hadde en forbløffende likhet med flere vers i Det nye testamente . Han leste de greske ordene “beget ” og et ord som kunne være ” Gennesaret “, et ord for Genesaretsjøen . Fragmentet som inneholder ” Gennesaret ” ser ut til å være et sitat av passasjen som refererer til utdelingen av mat til de fem tusen funnet i Mark 6:52,53 som sier : «De hadde nemlig ikke forstått det med brødene, for deres hjerte var blitt hardt. Da de hadde krysset sjøen, kom de til Gennesaretlandet og kastet anker der.”

 

Hvis disse tekstene faktisk er deler av Markus evangeliet, ville det være de tidligste nytestamentlige tekster noensinne oppdaget . The New York Times svarte : “Hvis O’Callaghan teori blir akseptert , vil det vise seg at minst ett av evangeliene ,  Markus , ble skrevet bare noen få år etter Jesu død . ” The Los Angeles Times hadde overskriften , ” 9 nytestamentlige fragmenter datert fra 50 til 100 e.Kr. er blitt oppdaget i en Dødehavs hule. ” Avisen skrev videre:  ” hvis det blir akseptert (av de rette folk?) ,  vil  dette være den mest oppsiktsvekkende bibelske funn avdekket i nyere tid . ”

Andre fragmenter fra dødehavsrullene og Det nye testamente.

Dr. Jose O’Callaghan slutt identifisert åtte ulike dødehavs  fragmenter fra hule 7 som synes å være sitater fra Det nye testamente . Den vitenskapelige magasinet Bible Review kjørte en fascinerende artikkel om Dr. O’Callaghan  og disse rullene  og deres mulige forbindelse med Det nye testamente i en artikkel i desember i 1995 .

Dette er sitatene  O’Callaghan synes var svært like vers fra evangeliene og Paulus ‘brev :

” For jorden bærer frukt av seg selv … ” ( Mark 4:28 ) .

” Han så at de strevde med å ro,; … ” ( Mark 6:48 ) .

” Og Jesus svarte og sa til dem: «Gi keiseren hva keiserens er.. ” ( Mark 12:17 )

«Da de hadde spist nok, lettet de skipet…… (ved å kaste hvetelasten på havet) ” ( Apg 27:38 ) .

” Og ikke bare det, men vi roser oss også i Gud ved Herren Jesus Kristus,… ” ( Romerne 5:11 ) .

” Og det skal bekjennes, stort er den gudsfryktens mysterium:… ” ( 1 Tim 3,16 ) .

” For om noen er en ordets hører og ikke gjør etter det,… ” (Jakob 1:23) .

Som ett eksempel på Dr. O’Callaghan studie , undersøkte han et lite dødehavsfragment kjent som 7Q5 som inneholdt bare tjue greske bokstaver på fem linjer med tekst . Mange av de tusenvis av dødehavsfragmenter som på en vellykket måte er identifisert fra Qumran, har vært like små.

En annen ekspert i Dødehavsrullene,  Carsten Thiede , er enig med O’Callaghan at deler av Mark 6:52,53 passasje vises i dette fragmentet .

Som med andre saker knyttet til de kontroversielle Dødehavsrullene,  er mange forskere uenige med konklusjonene fra Dr. O’Callaghan . Debatten fortsetter . Men den siste nyheten om oppdagelsen av bla 4Q246 og dens identisk referanse til ” Guds Sønn ” som finnes i Lukas 1:32 og 35 gi sterk støtte for muligheten for at disse fragmentene er knyttet til disse nye testamente .

 

No comments yet.

Leave a Reply