Rester etter den gamle byen Damaskus

Aretas er bare nevnt direkte en gang i Bibelen. Det er Paulus som omtaler han i historien fra Damaskus:  Landshøvdingen i Damaskus, som sto under kong Aretas, voktet damaskernes by med en vaktavdeling for å ta meg til fange. Men jeg ble firt ned i en kurv gjennom en luke i bymuren og slapp unna hendene hans. 2 Kor.11:32-33

Bronze_Coin_of_Aretas_IV
Mynt av bronse som bærer navnet til Aretas IV

Hans fulle tittel, skrevet i innskripsjoner, var “Aretas, konge over nabateerne, venn av sitt folk».  At han var den mektigste nabo av Judea, gjorde at han ofte tok del i statlige anliggender i dette landet, og var innflytelsesrik på mange måter. Men han var ikke alltid på gofot med Roma – som antydet av tittelen hans, “Venn av sitt folk”, som er en direkte opposisjon til det rådende φιλορώμαις (“venn av romerne”) og φιλόκαισαρ (“Venn av keiseren”). Det var først etter stor nøling at Augustus godkjente ham som konge. Aretas deltok i ekspedisjonen til Varus mot jødene i år 4 f.Kr., og plasserte en betydelig hær til disposisjon for den romerske generalen.

Hans datter Phasaelis ble gift med Herodes Antipas (han som hogget hodet av Johannes døperen og Jesus kalte en rev). Da Herodes skilte seg fra Phasaelis for å ta sin brors kone Herodias, mor til Salome, til kone i AD 26, flyktet Phasaelis til sin far. Aretas IV svarte med å invadere Herodes, beseire hæren hans og tok territorier langs Vestbredden av Jordan-elven, inkludert områdene rundt Qumran.

Josefus beskriver at denne invasjonen var en konsekvens av at Herodes halshogde døperen Johannes. Josephus mener også at dette skjedde vinteren 26/27.

Herodes Antipas klaget deretter til keiser Tiberius, som sendte guvernøren i Syria for å angripe Aretas. Men på grunn av keiserens død, ble denne handlingen aldri gjennomført. Tiberius døde 10 år senere, så det er mulig at datoene ikke er riktige.

Da apostelen Paulus nevner at han måtte snike seg ut av Damaskus i en kurv gjennom et vindu i veggen for å unnslippe guvernøren (ethnarch), er denne under King Aretas. (2 Kor 11:32, 33, Apg jfr 9:23, 24), Spørsmålet er når kong Aretas mottok autoritet over Damaskus fra Caligula? Aretas forvaltning av Damaskus kan ha begynt så tidlig som AD 37 basert på arkeologiske bevis i form av en Damaskus mynt, med bildet av kong Aretas og datoen 101. Hvis den datoen peker til Pompeii-epoken, tilsvarer det 37 AD

(Kilde:TE Mionnet, Beskrivelse des medailles antikviteter greques et Romaines, V [1811], 284f.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here