GRAVEN

Graven til den store Persiske kongen, Kyros, gav ordre om å gjenreise tempelet i Jerusalem

Oppdaget i 1951 ved Pasargadae (Iran)

Graven er 6 meter høy og bred

Kyros la grunnlaget for det Persiske imperiet

Beskrevet i 2 Krønikebok 36:22-23 Esra 1: 7-11 Jesaja 44:28,
Daniel 1:21/10:1

dfgd

KYROS SYLINDEREN
Beskriver Kong Kyros sin seier over Babylon i 539 BC og Nabonidus, den siste Assyriske kongen, som blir tatt til fange.
Beskriver også hvordan Kyros returnerer gudebilder som Nabonidus tok til Babylon samt ordre om at fangene skulle kunne reise hjem.
I Daniels  bok er der en uoverensstemmelse; Belsassar er konge men han blir drept ihht Daniel

fdg

NABONIDUS SYLINDER – KRØNIKE

Ble-shar-usur, eller Balsassar (Dan 5.1)Nabonidus (siste konge i Babylon) var fraværende i mye av sin regjeringstid.
Han etablerte base i Teima oasen og overlot styre av Babylon til sin sønn

Samstemmer med Kyros sylinderen og Bibelen. Forklarer hvorfor Daniel ble den tredje i riket.
Belsassar dør, men Nabonidus tas til fange

dfg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here