Site icon BibelMuseum

Tempel segl funnet i Jerusalem

Jerusalem. Tempelberget der det jødiske tempelet engang sto.

segl1

27. Februar 2008: Near Gihon kilden i Davids byen, på utsiden av murene rundt gamle byen, er det funnet et segl som innholder det hebraiske navnet Rephaihu (ben) Shalem, en offentlig arbeider som bodde i Jerusalem under denne perioden.

Også andre seg er funnet
Bibelen refererer til Temech (Tamak) familien: “Dette er folk fra distriktet, som kom tilbake fra fangenskapet, av dem som hadde vært bortførst, dem Nebukadnesar, Babylons konge, hadde bortførst. Det var disse som vendte tilbake til Jerusalem og Juda

(H.H)  Seglet til Tamak familien gir oss en direkte forbindelse mellom arkeologi og de bibelske kildene og viser et konkret bevis for en familie nevnt i Bibelen. Man kan ikke gjøre annet enn å la seg begeistre av bibelens kredibilitet som historisk kilde når man ser på dette funnet., hver til sin by.” (Neh.7:6 ) Tamaks sønner (Neh.7:55)
Seglet til en av familie medlemmene i Tamak familien ble funnet noen meter vekk fra Opel-området, hvor tempel arbeiderne “Nethinim” bodde på Nehemjas tid.
The seal of one of the members of the Temech family was discovered just dozens of meters away from the Opel area, where the servants of the Temple, or “Nethinim,” lived in the time of Nehemiah, [Eilat Mazar] said.

Kan ha tilhørt dronning Jesabel:

Israelske arkeologer mistenkte at dette kunne være den Bibelske Jesabel siden oppdagelsen av seglet i 1964
Tesen fremsatt av Nederlansk forsker Marjo Korpel september 2007

“Tilhørte dette seglet kong Akabs føniske kone?” Skrev arkeolog pioneeren Nahman Avigad om seglet. “En dronning verdig, kommer fra rett periode og bærer et sjeldent navn som ikke er nevnt i andre kilder enn i den Hebraiske Bibel. Slik det er kan man ikke vite for sikkert.”

(H.H)

Exit mobile version