Site icon BibelMuseum

Hus og Hieronymus – Reformasjonshistorie 3

Hus sitt ønsket om å få Guds ord uforfalsket til alle ledet til hans henrettelse. Men hans død skulle skape stor oppstand i Bøhmen.

Exit mobile version