Site icon BibelMuseum

OM BIBELEN

Bibelen er slik de fleste kjenner den i dag delt opp i et “Nye” og et “Gammelt” testamente. Boken brukes oftes av de kristne. Det som ofte blir referert til som ‘det gamle testamentet’ er også grunnlaget for jødedommen.

Den jødiske bibel kalles for Tanakh. Tanakh ble opprinnelig delt opp i tre hoveddeler; Torah (Loven), Nebiim (Profetene) og Ketubim (Skriftene). Det nye testamentet handler om Jesus som påsto at Han var den profetiene i Tanakh omhandlet. Løftet om en befrier, eller Messias.

Bibelen er oppdelt i to testamenter. Det er tilsammen 66 bøker og 1189 kapitler. Boken som helhet var i desember 2008 oversatt til 451 språk og deler av boken oversatt til i alt 2479 språk. *(kilde: de forente bibelselskaper)

Navn på Bibelens bøker i rekkefølge:

Mosebøkene:
1.Mosebok, 2.Mosebok, 3.Mosebok, 4. Mosebok, 5. Mosebok

Historiske bøker:
Josva, Dommerne, Rut, 1.Samuelsbok, 2.Samuelsbok, 1.Kongebok, 2.Kongebok, 1.Krønikerbok, 2.Krønikerbok, Esra, Nehemja, Ester

Visdomslitteratur:
Job, Salmenes bok, Ordspråkene, Forkynneren, Høysangen

Profeter:
Jesaja, Jeremia, Klagesangerne, Esekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakukk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki

Evangelier:
Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes Gjerninger

Brev:
Romerne, 1.Korinterbrev, 2.Korinterbrev, Galaterne, Efeserne, Filipperne, Kolosserne, 1.Timoteus, 2.Timoteus, Titus, Filemon, Hebreerne, Jakob, 1.Peter, 2.Peter, 1.Johannes, 2.Johannes, 3.Johannes, Judas

Profeter
Johannes Åpenbaring

Bibelens hensikt.

Bibelen handler om hvordan jorden ble til og også menneskene. Den forteller om en guddommelig Far i himmelen som står bak skaperverket og Hans kontakt med menneskene. Mange av bøkene handler om hvordan Herren Gud forteller sin plan for og med menneskene. Hovedbudsskapet i det nye testamentet er hvordan Gud sender
sin eneste sønn for å ta straffen for menneskenes synd slik at menneskene kan få en mulighet til å bli forenet med Faderen og få evig liv.

Exit mobile version