Site icon BibelMuseum

Minni

Hvor lå det Bibelske riket Minni? Hva forteller Bibelen om dette riket?

Minni eller Manna er ikke nevnt mange ganger i Bibelen. Landet lå rundt Urmiasjøen og stedet er trolig det samme hvor Adam og Eva først bosatte seg «Øst for Eden». I følge Bibelen gikk det fire elver utfra Eden og to av elvene er Tigris og Eufrat som ligger vest for Minni. Tradisjoner i området sier det samme.

Dette var før den store flommen kom, og øst for Eden var nettopp det stedet Gud satte to kjeruber til å vokte inngangen til Edens hage så ingen kunne komme inn og spise av livets tre. Kjeruber er nettopp noe av det som Minni folket er kjent for. Bildet viser en kjerub, kalt sfinx på gresk,  som er funnet i dette området og nylig er levert tilbake til Iran fra Sveits. Kjeruber var et vanlig motiv for dette folket øst for Eden.  

Gud ber dem mobilisere seg

Jeremias får mange budskap fra Herren. Et av disse budskapene er at Babylon skal gjengjeldes for det de har gjort og Gud ber flere land om å reise seg opp i mot Babylon. Blant de navngitte rikene Gud kaller til å straffe Babylon er riket Minni:

Reis banneret i landet, blås i krigshorn blant folkeslagene! Innvi folkeslagene til å gå imot henne [Babylon], kall kongerikene sammen mot henne: Ararat, Minni og Asjkenas“.
Ararat er skrevet som RRT i Bibelen. Disse bokstavene var navnet på Urartu, et rike som lå rett ved siden av Minni.

Innsett en hærfører mot henne. La hestene dra opp som bustete gresshopper. Innvi folkeslagene til å gå imot henne, sammen med mederkongene, stattholderne og alle styresmennene, ja, hele landet han hersker over. Da skal landet skjelve og vri seg i smerte. For Herrens planer skal settes i verk mot Babylon, så landet Babylon blir lagt øde så ingen kan bo der. (Jeremias 51;27-29). 

Men hvem er Askjenas? Ashkenas er mere usikkert, men de fleste tror at det kan være det landet eller området som assyrerne kalte Ishkusa. Asjkenas er senere det jødiske navnet på det germanske riket, og alle jøder som var bosatt i disse områdene eller kom derfra, kalles Asjkenas-jøder. Men fra de tidligste tider lå Asjkenas nord for Assyria.

Hvordan gikk det med dem?

Interessant er det også at, i følge en assyrisk inskripsjon dro kimmererne opprinnelig fra sitt hjemland Gamir eller Uishdish som lå i “midt i Mannai” rundt denne tiden. Kimmererne dukker først opp i annalene i år 714 f.Kr., da de tilsynelatende hjalp assyrerne med å beseire Urartu. Urartu valgte å underkaste seg assyrerne, og sammen beseiret de to kimmererne. I 679 f.Kr. hadde kommerne migrert til øst og vest for Mannae.

Mannae eller Minni led et knusende nederlag i hendene på assyrerne rundt 660 f.Kr., og deretter brøt det ut et internt opprør, som fortsatte til kong Ashsheris død. På 700-tallet f.Kr. ble Minni beseiret av de fremrykkende skyterne, som allerede hadde raidet Urartu og blitt frastøtt av assyrerne. Dette nederlaget bidro til ytterligere oppløsning av det manneiske riket.

Ved slaget ved Qablin i ca. 616 f.Kr. ble de assyriske og mannaiske styrkene beseiret av Nabopolassars tropper (Babylon). Dette nederlaget åpnet grensene til Manneanernes land som da falt under Medias kontroll. Man mener at Minni ble assimilert med mederne deretter.

Til slutt da Babylon ble inntatt var det nettopp mederkongene sammen med Persia som tok dem. Da dette ble skrevet var Mederkongene de mektigste.
Bibelen forteller ikke mer om Minni eller hvor innbyggerne av dette riket flyttet videre.

Exit mobile version