Site icon BibelMuseum

Kong David

En av utfordringene Biblen har i møte med sine kritikere er ofte forskjellsbehandlingen. Mens egyptiske og mesopotamiske og persiske kongelister blir tatt seriøst, blir ikke alltid Bibelens ettertavle det. Det anklages at Bibelen er en religiøs bok og derfor ikke til å stole på. Men også egypterne og andre konger blandet religion og sin gudeforståelse inn i deres kongsberettninger. Så det er altså snakk om forskjellsbehandling av historiske kilder.
I Bibelen, både nye og det gamle testamentet finner vi Kong Davids ættetavle nøye opptegnet. Disse skriftene vet vi med sikkerhet eksisterte flere århundre før Kristus. Det israelske kongehus besto helt til Jesu tid i en uavbrutt rekke over mange hundre år.

Arkeologer fra universitetet i Jerusalem utgravde en gammel by kalt Khirbet Qeiyafa. Her ble det også funnet den eldste til nå kjente hebraiske tekst i Proto-Caananittisk språk. Byen ligger ikke langt unna der Bibelen forteller kong David vant over filisteren Goliat i kamp. Ikke alt er leselig eller bevart. På ostraconet står det blant annet ordene “dommer”, “slave” og “konge”. Dette indikerer at det er en retts-tekst som kan gi insikt i hebraisk lov, samfunn og tro. Arkeologene sier at det er tydlig det er skrevet av en kyndig og trent skriver.
“Elah borgen arkeologiske utgraving kan bevise at det eksisterte et forenet monarki. Dette er noe som ofte har vært betvilt. Flere forskjellige funn indikerer at det mest sannsynlig var en sterk konge og et sentral myndighetsområde i Jerusalem – tidligere en noe annet funnet til nå – og ikke bare små bygder spredt rundt i Judea. Dette igjen bekrefter berettningene funnet i Samuelsbok og Krønikerbøkene.” (http://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081103091035.htm)

Den tidlige hebraiske teksten var corbon 14 testet til Davids tid, for ca 3000 år siden.

Hvem inntok Jerusalem?
Bibelen forteller av jebusittene holdt til i Jerusalem da David tok over byen og gjorde det til hovedsstad. Det er gjordt flere arkeologiske funnet som knytter området til både jebusittene og hebreerne som kom etter.
Dette viser igjen at byen ble inntatt og den eneste historiske berettning om hvordan det skjedde er fra Bibelen. På den måten bekrefter arkeologien at en mektig hersker tok over stedet.

Davids hus.
En basalt støtte reist av en Syrisk(?) konge dateres tilbake til den senere ødeleggelsen av Davids byen. Støtten er reist av Tiglath-Pileser III. Inskripsjonen lyder blant annet som følger: “Jeg drepte Joram sønn av Akab kongen i Israel, og drepte Yahu sønn av Joram konge etter Davids hus….”
Igjen bekrefter dette funnet at David var den første kongen i arverekken av disse kongene. Dette skrevet ikke så altfor lang tid etter David selv var konge.

Det er flere andre folkeslag som bekrefter Israel og Judas kongedømme etter å ha vært i bl.a krig med dem.

Alt i alt er det flere av Bibelens beskrivelser av Davids erobringer, hans kontinuerlige kongedømme og hans samtid som er vist gjennom arkeologien.
I dag arbeides det ved det som mange tror kan ha vært Davids palass i Davids byen.

Inskripsjonen som forteller om “Davids hus”
   Utgravingen ved Khirbet Qeiyafa avdekket blant annet at det ikke var ben fra svin blant de mange dyre-benrestene ved byen. I filisterbyene er det ofte funnet griseknokler. Dette er en av flere tegn på at det var en hebreerby. Bibelen nevner flere av de hebraiske byene i dette nærområdet.
Exit mobile version