Site icon BibelMuseum

Jesu grav

Se den lille norsktekstede kortfilmen om stedet mange mener kan være stedet Jesus ble gravlagt.


Utenfor bymuren i Jerusalem ligger det et berg som har fasong som en hodeskalle både ovenifra og fra siden. I bibelen fortelles det at Jesus ble korsfestet et sted utenfor byen  ved et sted som ble kalt ‘hodeskallestedet’. “Så tok de Jesus med sig, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskalle-stedet, på hebraisk Golgata;  der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellem.” (Joh.19:17-18)
I følge bibelen skulle det ligge en hage i nærheten av hodeskallestedet, og i den hagen ble Jesus gravlagt. I dag er det funnet en hage ved siden av dette berget som viser tydelig at det har også vært en hage på Jesu tid. Stedet har også flere gamle cisterner.
Det ble gjordt utgravinger på dette stedet og det ble funnet en grav der (se bildet til høyre). Dette bekrefter tre av Bibelens forklaringer på en gang. Et hodeskallefjell, en hage i nærheten og en grav i den hagen.

Ifølge Bibelen skjedde det flere ting ved Jesu grav.
1) Han ble gravlagt i en grav som ikke var Hans egen
2) Graven skulle kunne lukkes ved hjelp av en rullestein.
3) Romerne satte en forsegling utenpå rullesteinen for å holde den på plass og slik at ingen skulle kunne åpne graven.
4) Det skjedde et jordskjelv da Jesus sto opp fra de døde.. og man kan forvente kanskje tegn på jordskjelvskader.

Finner vi dette ved denne graven?

Inne i graven er det tegn på at liggeplassen er blitt raskt utvidet. Det kan vise at en som var høyere enn han som graven var tiltenkt, ble gitt graven isteden.
I denne graven som ble funnet i hagen like ved hodeskallestedet kan vi se at den er designet for å bli lukket igjen ved en rullestein.

På andre siden av rullesten-veggen er det funnet en liten knekt metallbit. På grunn av plasseringen kan den ha vært brukt til å låse fast rullesteinen. Nyere tester viser at den er fra romersk tid.

På høyre siden av graven kan man se en jordskjelvsprekk som strekker seg nedover og til siden.

Illustrasjoner som viser hvordan det kan ha sett ut på Jesu tid:Exit mobile version