Site icon BibelMuseum

Hvem er Guds folk?

I dag hevder de fleste kirkesamfunn å være Guds spesielt utvalgte folk som forkynner den uforfalskede sannhet. Men alle disse kirkene forkynner og praktiserer kristendommen forskjellig. Da sier det seg selv at ikke alle kan være Guds utvalgte folk eller iallefall ikke alle er Guds sannhetsbærere. Da sitter man igjen med spørsmålet, finnes det et utvalgt folk i dag og i så fall, hvordan kan man vite hvem de er?

Videoen over går systematisk igjennom Bibelen for å finne betingelsene Bibelen selv setter for om noen kan kalle seg Guds sendebud.

Exit mobile version