Site icon BibelMuseum

Guttekongen Joasj

Joasj og Salomos tempel dokumentert.

En sandstein tavle med fønikisk (gammel hebraisk) skrift er funnet. Teksten på tavlen omhandler noen detaljer

knyttet til reparasjonene av Salomos tempel under guttekongen Joasj, og er datert til det 9. århundre f. Kr. Flere detaljer som er nevnt i 2. Kongebok blir bekreftet av funnet.

Det Israelske Funnet var en tid kontroversielt og man trodde det kunne være en forfalsking. Men studier av skrift og skader m.m har gjort at alle disse forskere er overbevist om dens ekthet:A. Rosenfeld and S. Ilani fra the Geological Survey of Israel, H. R. Feldman fra the Anna Ruth and Mark Hasten School a Division of Touro College division of Paleontology (Invertebrates) American Museum of Natural History, W. E. Krumbein fra the department of Geomicrobiology ICBM, Carl von Ossietzky University of Oldenburg and J. Kronfeld from the department of Geophysics and Planetary Sciences, Tel-Aviv University.
Geological Institute (GSI), har undersøkt steintavlen, og erklærer den for å være ekte. Noen andre forskere mener at det kan dreie seg om en meget dyktig utført forfalskning, men den debatten må vi overlate til fagfolk og se hva de til slutt finner ut.

Tavlen er litt brannskadd på ene side, noe som kunne ha skjedd da Nebukadnesar brant templet i 586 f.Kr.
Carbon-14 datering av overflatebelegget på skriftlinjene, viser at tavlen er ca. 2.300 år gammel. Det er særlig to seksjoner kjent fra 2. Kongebok som gjengis på steintavlen, henholdsvis 2. Kong. 12:1-6 og 11-16. Det handler om kong Joasj og hans igangsettelse av nødvendige reparasjoner på Salomos tempel. Han samlet inn penger og irettesatte dem når arbeidet ikke ble gjort.
Tavlene er av fagfolk regnet for å være en av de største og viktigste arkeologiske funn i Israels historie og det gir det første konkrete fysiske bevis på at et jødisk tempel sto på tempelhøyden i Jerusalem og at kongene Bibelen omtaler virkelige eksisterte.
Mange hevder at det aldri har vært noe jødisk tempel i Jerusalem. Funn som dette avkrefter denne påstanden og gir Bibelen rett.

Tavlen er beregnet å være minst 2300 år gammel og er altså skrevet på fønikisk som er det samme som gammel hebraisk skrift.

(EHB)

Exit mobile version