Site icon BibelMuseum

Gud skapte mennesket – om DNA

av EHB

Inneholder detaljert beskrivelse av et individ. Ingen tilfeldige kombinasjoner. Et system mer avansert enn en datamaskin. Hvem står bak? Et tilfeldig kaos? Genetikken viser at menneskeheten kun er 6000 år gammel, akkurat slik Bibelen sier. Dette beskrives I vitenskaps-blad som SCIENCE som da tar utgangspunkt I at mutasjons hastigheten er slik man ser i dag. Mutasjonshastigheten er blitt dokumentert på undersøkelser av Tzarfamilien i Russland og senere i undersøkelser blant Amish folket i USA, folkegrupper i Polynesia og fra lukkede subkulturer på øya Trisdan da Cunha. De har alle vist samme resultat som funnene i Russland.

Genetisk forskning bekrefter skapelsen

Beviser mitokondrie klokken at Eva ble skapt for 6000 år siden?
”Tsar Nikolas II har 75 år etter sin død slått bena vekk under evolusjonistenes hovedargument for tidsplasseringen av ”homo sapiens”(mennesket) i utviklingsteorien.” Denne kraftsalven fra genforskere har omtrent skapt panikk blant evolusjonister som på grunn av nyere forskning har mistet selve målesnoren for når vi mennesker dukket opp på historiens arena.
Dramaet begynte i Sibir i 1991. Men før vi røper hele historien bør vi først ta med litt bakgrunnsinformasjon. I hver celle i menneskekroppen finnes en energiproduserende dynamo kalt et mitokondrium. Mutasjonshyppigheten i denne celle-dynamoen har i mange år vært evolusjonistenes målesnor for å kunne se tilbake i tid og “oppdage” når mennesket “dukket opp.” En standard hypotese har vært at mitokondrie mutasjoner fant sted ca. hvert 300-600 generasjoner. Med denne forutsetningen som utgangspunkt, har det vært vitenskapelig enighet om at mennesket dukket opp i Europa for  ca. 40.000 år siden. Det er også denne antakelsen som i følge evolusjonistene gir mennesket samme felles forfedre med et gitt apeslag om vi går ca. 5 millioner år tilbake.

Men i 1991 skjedde det noe som skapte et uovervinnelig problem for evolusjonistenes tidsteorier. Fra en grav i Sibir hentet forskerne opp restene av tsar Nicolas II og noen av hans familiemedlemmer som ble henrettet i 1918. Siden det ennå finnes levende medlemmer av tsarens familie, var det en enkel sak å dokumentere funnets ekthet ved regulære DNA tester.
På grunn av at det ikke var gått mer enn 75 år siden Nicolas II død, regnet alle med at benrestenes mitokondrie DNA (mtDNA) selvfølgelig ville være identisk med de levende familiemedlemmens mtDNA. 75 år kommer ikke i nærheten av de mange tusen år forskerne regnet med før èn eneste mitokondrie mutasjon kunne forventes.

Men til sin store forskrekkelse kunne genforskerne observere at 75 år hadde produsert flere mutasjoner. Da alarmen gikk, kastet forskere fra flere ulike land seg over allerede innsamlede data fra andre forskningsprosjekter, hvor DNA prøver fra flere generasjoner var samlet og de kunne med overraskelse påvise samme resultat.
Det ble med ett klart at mtDNA mutasjoner skjedde mer enn 20 ganger oftere enn evolusjonistene hadde antatt. Det bør presiseres at ingen andre tilsynelatende nøyaktige måleenheter for å bestemme menneskets opprinnelse har vært tilgjengelige.
Det rapporteres at en rekke evolusjonister rett og slett er dypt sjokkerte på grunn av disse funnene. En av dem har uttalt at “Tsar Nicolas II har etter sin død slått beina vekk under evolusjonismens plassering avmennesket i utviklingsprosessen.”

Flere kongresser innen fagdisiplinen har de siste årene prøvd å komme fram til en konklusjon og en erklæring som kan forklare det uforklarlige, men uenigheten og forvirringen har vært for stor til at ekspertene kunne enes.
Fagtidsskriftet “Nature Genetics” har publisert en rekke artikler om fenomenet. Thomas J. Parson, en molekyl genetiker ved forsvarets DNA laboratorium i Maryland USA, har vært en ledende talsmann for at forskermiljøene må ta konsekvensene av omtalte nye data. Det samme har molekyl antropologen Mark Stoneking ved Pennsylvania State University.
Generasjonsstudier blant Amish folket i USA, folkegrupper i Polynesia og fra lukkede subkulturer på øya Trisdan da Cunha har alle de siste tre årene vist samme resultat som funnene i Sibir.

Den svenske forskeren Ulf Gyllensten har også stått fram og bekreftet at hans funn viser samme resultat. Genetikere innen den evolusjonistiske ideologien har lenge skrevet om det de kaller “mitokondrie Eva” som dukket opp for ca. 100.000 årsiden. Men med de nye funnene tilgjengelige, innrømmer de at tidspunktet for menneskets opprinnelse nå må sies å være ca. 6000 år. Mange evolusjonister gremmes over at denne dateringen faller nøyaktig sammen med bibelens beskrivelse av menneskets opprinnelse.
Både innen arkeologi og naturvitenskap ser det ut til at Gud nå i endetiden gjør tilgjengelig nok indisier på at Han er til og at bibelen er sann.
Hovedkilde; Science vol. 279 2. jan. 1998. (www.sciencemag.org)

Exit mobile version