Site icon BibelMuseum

Faraoene nevnt i Bibelen – Israels fyrster i Gosen

Hyksos innvasjonen

beth_horonJosef brakte sin far Jakob, også kalt Israel til Egypt under en hungersnød. Hit kom også hans 11 brødre med familier og fikk bo i Egypts fruktbare delta, kalt Ramses og også kalt Gosen.

2 Krønikerbok, i Bibelen, viser at israelittene var frie i den første perioden de oppholdt seg i Egypt. De var ofte på turer hjem til Kanaan i denne perioden. Bl.a. bygget de Øvre og nedre Bet Horon vest for Jerusalem. ?I 1 Krønikerbok kan vi lese om Efraims sønner (Efraim er sønn av Josef). De ble alle drept i Kanaan av menn fra Gat, lenge før Exodus. (1. Krøn. kap. 7:20-24). Heldigvis fikk han en sønn til. Han fikk senere en datter Sjeèra, som bygde Nedre og Øvre Bet-Horon som ennå i dag ligger mellom Jerusalem og TelAviv. Dette samkvem med Kanaan må ha skjedd etter hungersnøden, men før slaveriet begynte. Det var heller ikke noe problem å gravlegge Jakob i Makpela-hulen i Hebron, da han døde.

Vi ser av 5 Mos.23:6 at Abraham ble kalt en fyrste av hetittene i Kaanan. Hans store rikdom og tjenerstab gjør også at han var tittelen verdig lenge før israelittene ankom Egypt. I 4 Mos.1:16 er lederne i Israel også titulert prinser eller fyrster over sine stammer, overhode for tusener. På sitt område i Gosen i Egypt ble fyrster etter hvert til faraoer over sine områder, Bibelen beskriver det slik; Men Israels barn var fruktbare og ble til en stor mengde. De ble mange og over all måte tallrike. And waxet exceeding mighty (tillegg i eng. King James) som betyr: de vokste seg overmåte mektig (og sterke). Landet ble fyllt opp av dem. 2 Mos. 1:7

Yakuber. Hans tronnavn var Meruserre. Ingenting er funnet etter hans regjeringstid, kun ca. 20 skarabeer med hans navn. De fleste funnet i Egypt, men også noen i Kanaan og èn i Nubia. Hans arameiske navn er identisk med bibelens Jakob. De fleste mener at han tilhører 14.dynasti.

Hyksos har sine egne ledere – faraoer. Deres navnesegl er funnet over store deler av MidtØsten og viser en utstrakt handel før slaveriet begynte. På et tidspunkt regner man at Hyksos dominerte området fra det sørlige Kanaan og over til deltaet og sørover til Gebelein eller Qis (se kart).

Hyksos fra Gosen på besøk til en farao i 12 dynasti som hadde kongesete i Fayum. .Lederen bærer det hebraiske navnet; Abisjai.
Andre konger med Hyksosnavn:
Heqa Khaswt Anat-Har. Har er hebraisk for fjell. Det bar i seg betydningen «stor» og ble et vanlig navn i 12 dynasti. Det er vanskelig å plassere ham i et bestemt dynasti.
Yakbim (Yacobaam) Hans navn er funnet på scarab-segl ca.(112) fra Nubia i sør til Kanaan.
Hyksos ved navn Abisjai på besøk til farao Sesostris

Hyksos-folket introduserte hest og vogn i Egypt, og også avanserte våpen og fest-ningsteknikk. I Avaris i Deltaet bygde de sin hovedstad med avanserte forsvarsmurer. De er kjent for å ha etterlatt seg festningsverker som er lette å kjenne igjen på sin spesielle bygningsform. De anla alltid sine byer og leirer med festningsvoller omkring. Til tider var de laget av stampet leire, andre ganger av stein. Den samme konstruksjonen er funnet i deres byer som i dag ligger i Negevørkenen, den gang i Syd-Kanaan.
Utgravninger har vist den nære forbindelse de har hatt til Kanaans land.
Den kjente engelske arkeologen Flinders Petri, fant flere Hyksos graver i Tel Yehudiya, like nord for dagens Kairo. Lenge trodde man at det var hovedstaden til Hyksos, i dag tror man at Avaris er dagens Tell ed-Dab`a, hvor det også er funnet mange graver fra Hyksos-tiden.

Innskripsjoner viser også at de hadde gode forbindelser med faraoene i Memphis spesielt i det 12 dynasti.

Faraoer med Hyksos tilknytning er nevnt i dynastiene 13,14,15 og 16 dynastiene i Manethos lister.

Exit mobile version