Site icon BibelMuseum

ESEKIEL

Profeten som etterlot seg en grav med mange inskripsjoner.

Inne i Esekiels gravHvem var profeten Esekiel?

Hvem var profeten Esekiel?

Åpningsversene i Esekiels bok forteller at han var sønn av Buzi, presten. Det betyr at han var av Levis ætt og rabbinske tradisjoner mener han var etterkommer av ypperstepresten Zadok.Esekiel var blant de som ble bortført samtidig med unggutten Daniel 11 år før Jerusalems ødeleggelse. I 2 Kongebok kan vi lese om dette; Da overgav Juda-kongen Jojakin seg til babylonerkongen, sammen med sin mor og sine menn, høvdinger og hoffmenn. Og babylonerkongen tok ham til fange i sitt åttende regjeringsår… Han førte bort alt folket i Jerusalem, alle høvdingene og rikmennene, ti tusen fanger i alt, og alle håndverkerne og smedene. Bare de laveste lag av folket ble tilbake. (24,12.14.) Det er sannsynlig at Esekiel kjente profeten Daniel for han nevner han 3 ganger i sin bok.

Esekiel oppholdt seg i Babylon, men mange mener at han også reiste nordover til de nordlige delene av babyloner-riket som også var en del av Kaldea, for å oppsøke de israelittiske stammene som ble bortført av assyrerne. Hans budskap er nemlig like mye til dem som til Juda.
Elven Kebar kan være den kjente elven Kabur (hebraisk inneholder ikke vokaler). Til denne elven ble mange israelitter fra nordriket bortført. Denne elven renner ned i Eufrat i dagens Syria

Slik som profeten Jeremia måtte Esekiel gå ut med et tungt budskap om at byen og tempelet ville bli ødelagt. Senere blev han en trøstens budbærer til et bortført folk. Han trøstet og talte til både de bortførte til Assyria flere hundre år før og til de bortførte av Juda. Hans budskap var at de engang skulle føres sammen igjen under en leder og en lov.

Esekiel fikk i oppdrag å gjøre mange illustrative oppdrag for Gud for å vekke opp sitt folk som hadde lyttet til falske profeter. Han måtte blant annet ligge på sin venstre side for Israels skyld i 390 dager og på sin høyre side for Judas skyld i 40 dager. I denne tiden skulle han leve på brød og vann. Det er herfra den berømte Esekiel oppskriften på brød er hentet fra; Nå skal du ta hvete og bygg, bønner og linser, hirse og spelt, legge det opp i et trau og bake brød av det. Så mange dager som du ligger på siden, i tre hundre og nitti dager, skal du spise av dette. Esek 4,9

De herlige synene Esekiel fikk er blant de største som er nedtegnet i Guds ord. Mange av synene kan sammenlignes med Åpenbaringsboken, den siste boken i bibelen. Sammenlign for eksempel Esekiel 1 kap med Åpenbaringen 4 og 5 kap. Esek. 3;3 med Åp. 10:10, Esekiel 8:3 med Åp. 13:14,15, Beseglingen i Esek.9 kap. og i Åp.7, Esek.10 med Åpenbaringen 8:1-5. Gog og Magog krigen; Esek.38 og 39 og Åp. 20 kap. Det nye Jerusalem beskriver Esekiel i 47:12, kap. 48 osv. og Johannes supplerer i Åpenbaringen kap. 21 og 22.

Esekiel levde det meste av sitt liv i Babylon og der døde han. Hans grav er blitt beskyttet av jøder som fortsatte å bo i Babylon opp til vår tid.

Det er nå en voksende bekymring for at graven til Esekiel skal bli ødelagt.

Shelomo Alfassa, Director of Justice for jøder fra Arabiske land, reporterer at det skal ha vært et press mor regjeringen I Irak for å fjerne jødiske innskripsjoner. Han siterer fra Iraki news agency ”Ur News” som skal ha rapportert at ord og ornamenter skal fjernes…for å restaurere stedet. Mange arabere i Bagdad ønsker derimot å bevare inskripsjonene i graven. Vi får håpe i det lengste at gravens inskripsjoner bevares.
På innskripsjonen på veggen i Esekiels grav kan vi lese

følgene; ”Dette monumentet er

gravmonumentet til vår mester Esekiel, profeten sønn av Buzi, presten, må hans dyder forsvare oss og hele Israel, Amen.”

Esekieltavlene

De ble funnet i graven til profeten Esekiel i Kafr Al-Kafil i Irak (kalt KIFL i dag – , en by ca 150 km sör for Bagdad). Tavlene er nå plassert i Yad Ben Zvi instituttet i Jerusalem, Israel. Det er 66 marmor og svarte tavler i basalt (som er en veldig hard stein.)
Talmud refererer en muntlig tradisjon som sier at den originale Esekiels boken ble begravet sammen med profeten og lagt igjen der for å bli åpenbart i de siste dager.
Tavlene stemmer til fullkommenhet med Esekiels bok som vi har i dag. De eneste små ulikhetene er ubetydelige som f.eks.stavelse av navn, og viser bare at den er av svært tidlig dato. Den er skrevet med arameisk skrift, som var skrivespråket jødene benyttet etter den assyriske bortføringen og det babylonske fangenskap var et faktum. Historien om Esekieltavlene spenner seg over en periode på ca. 40 år.

Under 2 verdenskrig var David Hacohen ansvarlig for Solel Bonchs byggeoperasjoner i Syria og Libanon. Han var fasinert av antikviteter i stein, hvilket førte til at han fikk tak i mange.
Senere fortalte en libanesisk ingeniør ham at det eksisterte noen marmortavler hvor kapitler av Esekiels bok var ingravert i gammel arameisk skrift.
Tavlene var i eie hos en kvinne som hadde kjøpt dem av sin svigerfar, også en antikvitetssamler. Denne kvinnen, som var fransk, ønsket å returnere til sitt hjemland, men tavlene var altfor tunge til å frakte med seg i disse krigstider. Etter å ha snakket med en prest om dem, ble hun overbevist om at det rette var å returnere dem til Israel, da tavlene var viktige for det jødiske folk.
Bokstavene på tavlene er fortreffelige og er inngravert av kunstnere og mestere i skrift på den tiden. Noen tror det kan ha vært profeten selv som skrev.

Exit mobile version