Site icon BibelMuseum

Eldste skrift funnet i Jerusalem?

Sensasjonell oppdagelse nær den sydlige muren av tempelhøyden i Jerusalem.

 

Dr. Eilat Mazar, som er arkeolog ved Hebrew University i Jerusalem, har avdekket den tidligste alfabetiske skriften som noen gang er funnet i Jerusalem.

krukken med gammel kanaanittisk skrift

Innskriften er gravert på en stor pithos, en spesiell keramisk krukke er funnet sammen med seks andrelignende krukker, på utgravingsstedet Ofel . Ifølge Dr. Mazar , er inskripsjonen , på det kanaaneiske språk ,  den eneste av sitt slag oppdaget i Jerusalem og er derfor et viktig tilskudd til byens historie .

Den er datert til det tiende århundre BC, som er tiden for kong Davids invasjon av byen.

Som tredje generasjons arkeolog ved Hebrew University Institute of Archaeology , leder Dr. Mazar arkeologiske utgravninger på toppen av Davidsbyen og ved den sørlige veggen av Tempelhøyden .

Funnet vil bli annonsert i en artikkel av Dr. Mazar , professor Shmuel Ahituv ved Ben – Gurion Universitetet i Negev , og Dr. David Ben – Shlomo ved det hebraiske universitetet , etter  omfattende forskning på gjenstanden . Prof. Ahituv studerte  inskripsjonen og Dr. Ben- Shlomo har studert sammensetningen av de keramiske materialet.

Inskripsjonen ble gravert nær kanten av krukken før det ble brent, og kun et fragment av den er blitt funnet, sammen med fragmenter av seks store krukker av den samme type. Krukkerestene ble brukt til å stabilisere/fylle jorden under andre etasje av bygningen de ble oppdaget i. Bygningen kan dateres til tidlig jernalder  IIA periode ( 10. århundre f.Kr. ) . En analyse av krukkenes  leire sammensetning, indikerer at de er alle av samme opphav , og sannsynligvis stammer de fra de sentrale fjellbygdene i nærheten av Jerusalem 

Arkeolog Eilat Mazar som leder utgravningene

Ifølge Prof Ahituv er inskripsjonen ikke fullstendig og har sikkert vært viklet rundt krukkens skulder. Den gjenværende del er bare enden av inskripsjonen og en bokstav fra begynnelsen. Innskriften er inngravert i en proto – kanaanittisk / tidlig kanaanittisk skrift kjent fra det ellevte – til- tiende århundre BC.

Lesingen går fra fra venstre til høyre, og inneholder i teksten en kombinasjon av bokstaver ca 2,5 cm høye, som oversettes til m, q , p, h, n, (eventuelt ) l , og n . Siden denne kombinasjonen av bokstaver ikke har noen betydning i kjente vest – semittisk språk , er meningen av innskripsjonen ukjent .

Arkeologene har mistanke om at  innskripsjonen angir innholdet i krukken eller navnet på eieren sin . Fordi innskripsjonen ikke er på hebraisk , er det sannsynlig at den er skrevet  av en de ikke – israelske innbyggerne i Jerusalem , kanskje jebusittene , som var en del av byens befolkning Kings David og Salomos tid. Byen het Jebus før den fikk navnet Jerusalem, se bl.a. Josva 18:28 og Dom. 19:10.

Stedet der funnet er gjort, er i dag en del av nasjonalparken i Jerusalems gamleby sør for tempelplassen. 

Exit mobile version