Site icon BibelMuseum

ABRAHAM

Abrahams brønn i Besheba

IMG_6682

Både arabernes og jødenes stamtavle går tilbake til Abraham

Var han en myte?
I flere århundre har nordmenn nøye opptegnelser for sine forfedre. Ved å gå igjennom kirkebøker og bygdebøker kan mange finne sine forfedre 5oo år tilbake. Til tross for at det kalles kirkebøker spekuleres det ikke om dokumentasjonen er fantasi eller fakta. Vi har tillit til opptegnelsene. I bibelen finnes en slektstavle som blant annet innbefatter konger som har regjert i Israel. Ifølge denne ættetavlen er både arabere og jøder etterkommere av en mann som kalles for Abraham i Bibelen. Jødene av sønnen Isak og araberne fra den andre sønnen Ismael. I alle århundre etter Abraham har disse folkegruppene tatt vare på sin forhistorie og kunnskapen om sin stamfar. I utgangspunktet er det ikke annet en dårlig folkeskikk bak å påstå ovenfor dem at deres opptegnelser ikke er korrekte når de ikke finnes noe slikt bevis. Opptegnelsene går tilbake langt i historien og er tatt vare på av etterkommerne. Dette er det viktig å respektere. Selv om man skulle betvile Abrahams forhold til en Gud betyr det ikke at mannen ikke levde. Arkeologien og historien viser oss at mange store konger fra Mesopotamia, grekerland og romerriket som man vet eksisterte, hadde fortellinger om et forhold til en åndelig verden uten at det betydde de ikke hadde eksistert.
Hvis vi viser stamtavlene som er blitt ivaretatt i på alvor, eksisterte virkelig Abraham.
(RTT)

 

Bibelen tro mot Abrahams samtid

En av de mange tavlene funnet i byen Ebla

Noen av det mest spennende funn man gjør i gamle ruiner, er skriftlige overleveringer fra tiden byen var i funksjon. Og nettopp dette gjør Ebla interessant for bibelforskere. Antall Stentavler og fragmenter funnet i Ebla er på omkring 15.000!

Språket fra disse stentavlene er det eldste semittiske språk man noen gang har identifisert, og det hevdes at mye informasjonen fra disse tavlene, tvinger forskere til å tenke på nytt, hva gjelder sivilisasjonens begynnelse.
Det strides nok noe om hvor gammel byen kan være, opptil ca. 2.500 er det en viss enighet om. I følge Bibelens kronologi, kan byen ikke være eldre enn ea. 2300 f.Kr. (vannflommen). Men i såfall er byen bygget like etter vannflommen.

Språket var en nøtt å knekke, da det var svært iblandet med sumerisk skrive- og uttrykksmåte. Forsker Dr.Pettinato var den som løste gåten og han og flere ble svært overrasket. Her sto de overfor, ikke bare hva de tror er det eldste semittiske språk, men det ser ut til å være en forløper for alle andre språk i området, slik som Ugaritisk, kananeisk, fønikisk og hebraisk.

Bibelske navn i Ebla

Det kanskje virkelige overraskende i alle stentavlefunnene, er bekreftelsen på Bibelen og bibelske navn. En slik over 4000 års bekreftelse på Bibelen slår fullstendig bena under noen av de teorier som florerer om at det gamle testamentet skulle ha vært skrevet av jødene under det babylonske fangenskap (4-500 år f.Kr.) under påvirkning av Persisk religion og tankegang.

I Ebla finner vi bl.a. navn som Abraham (Abramum), Esau (Esaum), Saul (Saulum) og Eber (Ebrium), Israel (Ishra-il) og Mikael (Mika-il).

Som det første av utenom bibelske-kilder, er Guds navn Jahve (Jehova) nevnt som Il og Ya. Betegnelsen EL for Gud er vanlig, og brukes også i Bibelen. Du skal ikke ha andre guder enn meg, står det i det 1.bud. På hebraisk, originalspråket, står ELohim istedet for ordet Gud. I mange bibelske navn ser vi det igjen f.eks i DaniEL (Gud dømmer) osv.

Men også andre guder som Dagan og Baal er nevnt. Sargon I, som var en av de som erobret og ødela Ebla, takker Dagan for sin seier over Ebla.

(EHB)

____________________________________________________________________________

Abraham kom fra en by som ble kalt for Ur i Kaldea.
Les mer om hvor Ur lå her.
Rester etter byen Harran hvor Abraham skal ha reist til. Bibelen viser seg historisk korrekt gang på gang.
Hus i Harran i dag.

___________________________________________________________________________

Området med alle navnene knyttet til Abrahams slektstavle.

NAKOR eller Nahor: Dette navnet hadde både Abrahams bestefar og  bror. I dag finner vi en TEL som kalles Nahor eller tel Nakhiri. Den ligger i Balikh dalen nedenfor Harran. Bibelen sier om Jacob at han ”brøt opp og dro til Mesopotamia til Nakors by”. Rebecca er barnebarn til Nakor. Abrahams bror.
Nahor er også et av navnene på hele sletten. Paddan Aram het også; Aram Naharaim (som blir oversatt med Mesopotamia i våre bibler).   Aram var en sønn av Sem men også en av sønnene til Nakor het Aram. Landet Mitanni som har forbindelser med Egypt og hettitene på Mose tid; ble kalt Nahor av egypterne. De hadde et rike i samme område i tiden for 18 dynasti i Egypt (Mose tid).

TERAH er far til Abraham og har gitt navn til Tel Turakhi som betyr; høyden til Thera.

MILKA var Nakors kone og søster til Lot. Hun var også mor til Rebecca og Laban. En liten by på vei fra Urfa til Surug er oppkalt etter henne.

HARRAN; Karan, er bror til Abraham og far til Lot og Milka
Men flyttet ikke bare de ovenfor nevnte familiemed-lemmene med Terah og Abraham da de dro fra Ur til Harran? Det sier Bibelen ikke noe om. Derimot finner vi navnene til forfedrene av Abraham og hans far Terah, som også har gitt navn til byer i samme området.
F.eks SERUG: som er farfars far til Abraham og gav navnet til en stor by som fortsatt eksisterer som Surug vest for Urfa.

PELEG; var sønn til Eber og har gitt navnet til byen Pelega som ligger like overfor Habur.

EBER: Mange forskere er sikre på at kongen i den utgravde byen Ebla gjennom svært mange år Ebrium ikke bare har gitt navnet til byen, men at han er selveste Eber selv. Også han er fra Abrahams ættetavle. Han er Noas oldebarn og far til Peleg. Han levde i 400 år. Ebla ligger noe lenger syd fra Harran.
(EHB)

Exit mobile version