Site icon BibelMuseum

400 år / 430 år

Mange tenker at disprofetien gjaldt tiden Israel var i Egypt men dette stemmer altså ikke med ættetavlen. Moses sin far var barnebarn av Levi som ankom Egypt med sin familie. Det står også hvor gammel Levi ble. Dermed kan de ikke fysisk ha vært i Egypt i 400 år. Fordi både Isak og Jakob med familie bodde som fremmede også i Kaanan blir denne tidsperioden inkludert i tidsprofetien. Oppdelingen av tidsprofetien kan ses i skjemaet over.

Exit mobile version