Kirken i Ødemarken – Ny bok!

Sannheten seirer, første gang utgitt på norsk!

Det er blitt en vanlig oppfatning hos mange at det kun var en kristen kirke fra apostlenes tid til reformasjonen. Kunnskapen om alle menighetene og misjonærene som opprettet skoler i en rekke land, samlet og kopierte en uforfalsket Bibel og vant millioner for Kristus i denne lange tidsperioden, har nesten gått tapt. Denne boka vil framheve menighetene som utgjør den glemte kirkehistorien og dens mange gudgitte arbeidere. Kanskje er det nettopp disse troende som tok vare på og spredte Jesu og apostlenes sanne lære, til tross for omfattende forfølgelse i mange hundre år.
Da denne boken skulle i annet opplag, ga en kristen leder ordre til trykkeriet om å brenne trykkplatene, for å hindre at bokas innhold ble videre kjent. Saboteringen ble utført, siden sannheten boka formidlet ikke var populær i visse kretser. Nå foreligger denne boka for første gang på norsk.
Dette monumentale verket er ikke en enkelt persons eller en menighets meninger. Den er basert på mange år med grundig vitenskapelig forskning, med en solid base av kildehenvisninger som utgjør 870 refererte kildehenvisninger, henvisning til 218 bøker og 55 bibliografer. Kilder, innskripsjoner og skriftlige overleveringer som er gått i glemmeboken eller søkt gjemt bort, blir grundig belyst.
Forfatteren hever sannhetens lys fra glemselen slør. Denne boka kan videre gi et riktig bilde av vår egen tid, og hjelpe
oss å forstå hvordan bibelen forutså at dette skulle skje og kaller den «menigheten i ødemarken». Først da kan forførelse avsløres og sannheten seire.

Om forfatteren:

Benjamin George Wilkinson (1872-1968) var misjonær, lærer, for fatter, teolog og ansett som en av de store forsvarerne av King James Bibelen. Han skrev også en anerkjent bok om bibeloversettelser: Our Authorized Bible Vindicated . Han var i mange år dekanus ved et teologisk fakultet i Washington.

 

Du kan også lese boken online hos oss:

Klikk for å lese PDF utgaven av boken her:

Sannheten_Seirer (2)

Innholdsfortegnelse:

Hva er menigheten i ødemarken? Side 1
Menigheten i ødemarken i Bibelens profetier. Side 6
Opphavet til menigheten i ødemarken Side 15
Syrias tause byer Side 30
Lucian og menigheten i Syria. Side 42
Vigilantius – valdensernes leder. Side 63
Patrick – grunnlegger av kirken i ødemarken i Irland. Side 77
Columba og menigheten i Skottland. Side 102
Papas – den første lederen av menigheten i Asia. Side 121
Hvordan menigheten ble drevet ut i ødemarken. Side 145
Dinooth og menigheten i Wales. Side 161
Aidan og kirken i England. Side 174
Columbanus og kirken i Europa. Side 193
Kirken i Europa etter Columbanus sin tid. Side 208
De tidlige valdensiske heltene. Side 225
Valdensermenigheten. Side 241
Aba og menigheten i Persia. Side 264
Timoteus – Menigheten under islamsk ledelse. Side 281
Tomas-kristne i India.  Side 298
Kirken i Europa etter Columbanus sin tid. Side 311
Misjonæren Adam og menigheten i India. Side 328
Marcos fra Peking. Side 344
Kirken i Japan og på Filippinene. Side 363
Endetidsmenigheten etterfølger av menigheten i ødemarken. Side 379

______________________________________________________________

48 Kortfilmer i rekkefølge i videoen over (skifter videoene automatisk etter hver endt episode eller klikk på høyre play-knapp for å bla igjennom episodene). Hver episode er ca 5 minutter lang. Kristendommens utvikling: Historiene du ikke har hørt og som den katolske kirke ville utslette ved å omskrive historien.

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply