Laodiokea – Siste av de 7 byer

” Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: Jeg...

FETT

Reglene Bibelens Gud ga Moses når det gjaldt fett var klare: «Tal til Israels barn og si: I skal ikke ete fett av okse eller får eller geit.»...

Faraoer nevnt i Bibelen – De første herskere som kom til Egypt

Farao/konger beskrevet i Bibelen Nimrod og hans sønn og barnebarn.                                                      ...

Øverstepresten Annas

En innflytelsesrik person på Jesu tid. Han ble øversteprest i 6 AD da han var 37 år.  Han ble innsatt i sitt embete av den romerske...

Apostelen Thomas

Han heter egentlig Judas Thomas. Thomas betyr tvilling og var et tilnavn de ga han, sannsynligvis fordi flere het Judas (eller Yehudihya på...

Aretas nabateerkongen som kom i krig med Herodes Antipas

  Aretas er bare nevnt direkte en gang i Bibelen. Det er Paulus som omtaler han i historien fra Damaskus:  Landshøvdingen i Damaskus, som sto...